22.05.2020 13:50

Činoherní studio uvede v premiéře Sofoklovu Antigonu

Původní březnový termín premiéry zhatila koronavirová pandemie, proto se Činoherní studio rozhodlo do současné doby interpretovanou verzi Sofoklovy starořecké tragédie Antigona uvést v nejbližším možném termínu současné 48. sezóny, do jejíhož konceptu jednoznačně zapadá. Antigona s podtitulem Fuck You, Daddy se tak dvou premiér a následné reprízy dočká tři po sobě jdoucí dny na jevišti Činoherního studia, avšak v omezeném režimu se sníženou kapacitou hlediště a za dodržení přísných hygienických pravidel.

Antigona Činoherního studia se dívá skrze starou antickou hru na naši současnost. Sofoklovo rodinné a politické drama zaostřuje na souboj idejí a střet generací. „Na cosi tak dávné, ve své podstatě fatální nahlížíme jako na možnost, že se to odehrává před našimi okny, nebo v určitých patrech naší každodennosti. Lehce posouváme výklad k přímočarosti, bez toho, abychom vnášeli do našich snah módu, nebo cosi formálně současného,“ přibližuje režisér Dodo Gombár svůj pohled na přitažlivost antické, dva a půl tisíce let staré hry v kontextu 21. století.

„V tom sloganu je jistý kus naivity a obsese. Vždycky se ale hýbaly dějiny, když se děti vzepřely svým rodičům. A někdy to jinak než radikálně prostě nejde,“ vysvětluje režisér Gombár, proč se rozhodl použít podtitul s anglickým vulgarismem. „Ale taky je to o tom, že v jedné chvíli řeknou děti svým rodičům: nechceme dělat stejné chyby jako vy, nechceme se ztrácet a bloudit ve stejných vzorcích,“ podotýká Gombár.

Činoherní studio představí svou Antigonu jako třetí premiéru 48. sezóny, jež nese téma Nerovnost. Příslušnost k tématu sezóny vidí Gombár následovně: „Po takzvané rovnosti volá každým svým záchvěvem. Tato snaha hraničí až s umanutostí, s neschopností jemnosti či laskavosti, to častokrát i dnešním hlasům po třeba genderové vyváženosti tolik chybí.“

Na autorské úpravě Sofoklovy Antigony s využitím překladu Václava Renče spolupracoval Dodo Gombár s Jiřím A. Trnkou, dramaturgem Antigony a ředitelem Činoherního studia. Scénografie a kostýmy jsou dílem slovenské výtvarnice Kataríny Gregy Nedelské. Autorem scénické hudby je skladatel a hudebník Jiří Hájek a jako asistent režie a dramaturgie na inscenaci spolupracoval Mário Drgoňa, čerstvý absolvent VŠMU v Bratislavě. Do hlavních rolí byli obsazeni Andrea Berecková, Anna Fišerová a Kryštof Rímský, spolu s nimi v Antigoně účinkují Adam Ernest, Lukáš Černoch, Petr Uhlík, Marta Vítů a hostující Martin Bílský.

podle Sofokla: Antigona (Fuck You, Daddy)
3. premiéra 48. sezóny Činoherního studia
premiéry: 25. a 26. května 2020 v 19.00 v Činoherním studiu
reprízy: 27. května a 9. června 2020 v 19.00 v Činoherním studiu

https://www.cinoherak.cz/repertoar/antigona/

Autor článku: Petr Kuneš