22.10.2021 08:46

Činohra Národního divadla spouští sérii diskuzí ND Talks: Inventura

Výměna uměleckého vedení v Činohře Národního divadla dává možnost ohlédnout se za tím, o co tým v čele s Danielem Špinarem usiloval, co se povedlo, co se nepovedlo, ale také za tím, jaká je obecně situace v českém divadle, s jakými se potýká problémy nejen uměleckými, ale i existenčními, ekonomickými a provozními. Činohra ND tak navazuje na své debaty #kulturajenarod a na předcházející sezony s ND Talks.

Letošní sérii debat, tentokrát s podtitulem „Inventura“, zahájí právě diskuze s Danielem Špinarem, který působí sedmým rokem jako umělecký ředitel Činohry Národního divadla a na konci této sezony svou pozici opustí. Před sedmi lety nastoupil do funkce s koncepcí „Nová krev“, jež přinesla celou škálu nových participačních programů a dramaturgických změn. Zahájil tak svébytnou éru, v níž vznikly doprovodné programy ND+, na mezinárodní scéně se etabloval festival Pražské křižovatky a Národní divadlo se stále intenzivněji angažovalo jako společenská a ideová platforma, která není lhostejná vůči světovému dění.

Do jaké míry lze mluvit o proměně činoherní scény ND v posledních šesti divadelních sezonách a v jakém smyslu? Jak se změnil program Národního divadla a způsob jeho fungování? Jaké úspěchy i překážky Činohra ND pod vedením Daniela Špinara zaznamenala, které z jeho vizí naplnila a které bylo nutné opustit a proč?

Divadlo jako médium i jako instituce stojí v současném kulturním klimatu před nejednou výzvou a musí hledat dosud neznámé cesty, jak komunikovat s divákem. Doba environmentální, faktické a systémové krize a zejména pak pandemická situace ukázaly, jak důležitou roli sehrává kultura v životě člověka jako jednotlivce i v lidském společenství. Jaká je tedy současná pozice Činohry ND v rámci divadelní scény a jiných kulturních platforem v českém a mezinárodním kontextu?

Také o tom a mnohém dalším bude řeč už v pondělí 25. října od 17.30 ve foyer Nové scény.

Můžete se zúčastnit buď osobně, anebo online prostřednictvím interaktivního webu www.ndtalks.cz, kde také můžete pokládat otázky diskutujícím. Náměty či dotazy můžete psát také na adresu ndtalks@narodni-divadlo.cz.

Vstup na akci je zdarma, při návštěvě je nutné dodržet všechna aktuálně platná nařízení vlády.

Autor článku: Kristýna Klimešová, Národní divadlo