31.03.2008 00:00

ČK uvádí: Duch Llana Estacada – divadelní spolek Havranprno

Činoherní klub uvádí:

Jan Tošovský: DUCH LLANA ESTACADA

Dramatizace, úprava: Jarda Hrouda / Režie: Peter Chmela

Scénografie: Jan Čumlivski / Ostatní: hp (rip)

Obsazení:

Farmář Helmers / Ondřej Kubišta

Jeremias Pfefferkorn, zvaný Tlustý Jemmy / Jan Tošovský

Bloody Fox / Jan Čumlivski

Massa Bob, černoch / Jakub Jirák

Bartoš / Štěpán Kubišta

David Lang, zvaný Dlouhý Davy / Miroslav Hampl

Kejklíř Fred / Robert Hanus

Železné srdce, náčelník Kvádů / Jan Křelina

„Achtung, das ist kein Karl May. Byla jednou jedna druhá světová válka, byly jednou jedny Sudety a v nich žil byl knihovník Václav Helmers. Po válce se kraj jaksi vyprázdnil – a Helmers zjistil, že půjčovat knihy může být po čertech nebezpečné povolání. Dále vystupují soudruh Bartoš, Obersturmbannführer SS Massa Bob a mladý Bloody Fox, řečený Góst di G’sauknet Plójn.“

Divadelní spolek Havranprkno vznikl na podzim 1995 přerodem ze zbídačené redakce literární revue stejného jména. Zjistili jsme totiž, že divadlo je zábavnější než literatura. Rozhodujícím momentem pro další rozvoj spolku bylo setkání s básníkem, dramatikem, režisérem a filosofem Jardou Hroudou, k němuž došlo o pár let později v křivoklátských lesích. Jarda se stal naším ideovým vůdcem, otcem, starším bratrem a na určitý čas i bohem; především ale režisérem a totemovým autorem. Díky velmi silnému duchovnímu poutu, které mezi námi vzniklo, může náš spolek fungovat, i když Jarda odmítá opustit svou chatu na Křivoklátě. Naše inscenace tak vznikají často zdlouhavě a chaoticky, ale zvykli jsme si to považovat za součást pracovní metody. Určitou podivností může být, že v Havranprknu nehrají od jisté doby žádné ženy. Není to projev nevraživosti vůči nim, spíše snaha dokázat sobě, jim i celému světu, že to dokážeme i sami. (HP)

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2008 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Vstupenky na www.cinoherniklub.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zdroj: radvan.pacl@cinoherniklub.cz

Autor článku: Informace z divadel