05.10.2022 09:23

CO.LABS: rezidenční pobyty pro rok 2023

Rezidence pro nezávislé umělce jsou jedním z podpůrných programů, které kulturní centrum CO.LABS nabízí profesionálním umělcům v oblasti scénických umění.

English version

CO.LABS je tvůrčí nezávislá profesionální platforma, která se zaměřuje na podporu tvorby nezávislých tvůrců a tvůrkyň v oblasti performing arts a dalších uměleckých oblastech. Dramaturgie kulturního centra CO.LABS je zaměřena na autorské projekty z oblasti fyzického divadla a současného tance, nové činohry a hraničních divadelních forem. Podporuje tvůrkyně a tvůrce věnující se těmto oblastem, klade fokus na interdisciplinární tvorbu, angažovanost a progresivitu se zaměřením na politické a sociální tématické přesahy. Vedle vlastní dramaturgii, slouží též jako platforma pro nezávislé subjekty i jednotlivce bez stálého prostoru k prezentaci jejich tvorby.

V sezóně 2022/2023 bude klást CO.LABS fokus na podporu žen v umění, což se projeví, jak v dramaturgické skladbě sezóny, tak dalších podpůrných programech.

Rezidenční programy pro nezávislé tvůrce a tvůrkyně jsou jedním z podpůrných programů, které kulturní centrum CO.LABS nabízí profesionálním umělkyním a umělcům z oblasti performing arts. Jsou nedílnou součástí dramaturgie zaměřené na novou činohru, fyzické divadlo a hraniční divadelní formy. Rezidenční programy pro jednotlivce i skupiny – lokální i zahraniční. Poskytnutí koncentrovaného času a prostoru pro tvorbu bez tlaku na výsledek považuje CO.LABS za naprosto klíčové. Tvůrčí platforma vytváří plnohodnotný prostor uzpůsobený potřebám celého tvůrčího/inscenačního týmu. Tvůrčí proces probíhá v některém z prostorů zóny CO.LABS – činoherní zkušebna, workshopový sál, divadelní sál, či outdoor zóna. Centrem dění je coworkový prostor samoobslužné kavárny vhodný ke každodenní práci, či networku. Nedílnou součástí rezidenčních programů je možnost ubytování přímo v objektu – klademe fokus na maximálně intenzivní a koncentrovaný kreativní pobyt. Poskytneme komplexní zázemí a infrastrukturu – dáme vám náš prostor, čas i energii.

V minulosti se rezidenčních pobytů v CO.LABS zúčastnili např. UFFTENŽIVOT, ka3ka3, Alica Minar, Viktor Černický, Sociálně-kulturní problém, Maria Gyarmati, Jozef Eduard Masarik, Tereza Sikorová, Katarzyna Kamecká, Nhung Company. Součástí rezidenčních programů je možnost budoucí spolupráce formou koprodukcí, stálých rezidenčních skupin, atp.

Výzvu vypisujeme pro tyto programy:

 • PROFESIONÁLNÍ REZIDENČNÍ PROGRAM
 • STUDENTSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

Popis rezidence:

Rezidence probíhají v budově zóny nezávislého umění CO.LABS v centru Brna. Tvůrci a tvůrkyně mají na výběr ze čtyř prostorů – Workshopový sál, Zkušebna, Blackbox sál (pro prezentaci či konfrontaci procesu s veřejností možno využít variabilně) a Outdoor zóna. K dispozici mají sdílený coworkový prostor samoobslužné kavárny, který zároveň slouží jako kuchyňka pro přípravu méně náročných jídel. Ubytování (v závislosti na aktuálních volných kapacitách kulturního centra, doporučený počet ubytovaných – 2 osoby) se nachází v objektu budovy. V celé budově je k dispozici WIFI připojení.

Profesionální rezidenční program

Rezidenční program pro etablované i začínající nezávislé profesionální tvůrce a tvůrkyně působící v oblasti performing arts. Je určen pro celé tvůrčí skupiny či jednotlivce, české i zahraniční. Rezidenční programy slouží primárně k tvorbě projektů / inscenací, či výzkumu – dle potřeb a preferencí tvůrkyň a tvůrců.

Délka trvání rezidenčního pobytu: 1–4 týdny

Období rezidenčního pobytu: dle individuální domluvy

Náklady hrazené organizací:

 • prostor
 • technika
 • produkce
 • PR

Ubytování: dle aktuálních možností kulturního centra

Náklady hrazené tvůrkyněmi a tvůrci:

 • cestovné
 • strava
 • (ubytování)

Podmínky rezidence:

Podmínkou rezidence je aktivita ve prospěch lokální tvůrčí komunity kulturního centra CO.LABS – prezentace výsledku práce rezidentů formou work in progress pro lokální tvůrce a tvůrkyně, workshop, debata, diskuse, dílna či jiná aktivita (po domluvě).

Počet osob jedné rezidence: dle kapacit prostorů

Deadline přihlášek: 13. listopad 2022

Počet rezidencí v programu PROFESIONÁLNÍ REZIDENČNÍ PROGRAM v roce 2023: 2

Studentský rezidenční program

Rezidenční program pro studentky, studenty, čerstvé absolventky a absolventy uměleckých oborů v oblasti performing arts. Je určen pro celé tvůrčí skupiny či jednotlivce, české i zahraniční. Rezidenční programy slouží primárně k tvorbě projektů / inscenací , či výzkumu – dle potřeb a preferencí tvůrkyň a tvůrců.

Délka trvání rezidenčního pobytu: 1–2 týdny

Období rezidenčního pobytu: dle individuální domluvy

Náklady hrazené organizací:

 • prostor
 • technicka
 • produkce
 • PR

Ubytování: dle aktuálních možností kulturního centra

Náklady hrazené tvůrci a tvůrkyněmi:

 • cestovné
 • strava
 • (ubytování)

Podmínky rezidence:

Podmínkou rezidence je aktivita ve prospěch lokální tvůrčí komunity zóny CO.LABS – prezentace výsledku práce rezidentů formou work in progress pro lokální tvůrce a tvůrkyně, workshop, debata, diskuse, dílna či jiná aktivita (po domluvě).

Počet osob jedné rezidence: dle kapacit prostorů

Deadline přihlášek: 13. listopad 2022

Počet rezidenčních pobytů v programu STUDENTSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM v roce 2023: 2

Deadline přihlášek je 13. listopadu 2022, výsledky budou všem přihlášeným sděleny v první polovině prosince 2022.

Odkaz na formulář s přihláškou naleznete ZDE

Kontakt: Klaudia Klembarová, klaudia.klembarova@colabs.cz, 605 029 370CO-LABS
Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/