22.02.2007 00:00

Čtyřletý grant dostal letos od Prahy jen Činoherní klub

Čtyřletý grant dostal letos od Prahy jen Činoherní klub

Praha 22. února (ČTK) - Divadlo Činoherní klub je jedinou kulturní organizací, která letos získala od pražského magistrátu čtyřletý grant. Další žadatelé o víceleté příspěvky dostanou granty podle doporučení odborné komise jen pro letošek. Návrh na udělení grantů v těchto dnech schválili městští zastupitelé. Celkem magistrát rozdělil na příspěvcích kulturním institucím více než 83 milionů korun.

Činoherní klub, který magistrát dříve převedl z příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost, bude dostávat každý rok 17 milionů korun. Mezi zastupiteli to vyvolalo debatu. "Přechodem k formě obecně prospěšné společnosti se divadlo přihlásilo k tomu, že se bude snažit o vícezdrojové financování," uvedla Jana Ryšlinková (SNK ED).

Zastupitelé neschválili návrh Pavla Ambrože (KSČM), aby i Činoherní klub dostal jen grant na letošní rok. Podle primátora Pavla Béma (ODS) divadlo patří k rodinnému stříbru pražské kultury. Ondřej Pecha (ODS) upozornil na to, že pouze grant pro Činoherní klub byl schválen absolutní většinou členů všech sborů, v nichž byly příspěvky posuzovány.

Skutečnost, že město letos převedlo čtyřleté granty na jednoleté, Pecha vysvětlil tím, že do budoucna chce zavést i dvouleté a tříleté granty. V tomto světle by se pak posuzovaly dramaturgické plány kulturních organizací.

Žadatelé podali přes 550 projektů. Zájem byl takový, že město o více než 13 milionů korun navýšilo původní částku, kterou mělo na příspěvky. Uchazeči však dohromady chtěli kolem půl miliardy korun. Některé projekty vyšly naprázdno, další dostaly méně peněz, než na ně žadatelé chtěli získat.

Systém udílení grantů kritizoval provozovatel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. "Myšlenka rovných šancí pro všechny se nenaplnila," řekl. Zamítavá stanoviska podle něho komise nezdůvodňuje, nikdo neví, podle jakých kritérií se příspěvky rozdělují. "Vítězí neschopní a neúspěšní nad schopnými a úspěšnými," poznamenal Hrušínský. Naznačil, že odborná komise může rozdělovat peníze podle známostí.

Divadlo Na Jezerce žádalo o čtyřletý grant, celkem o 23,6 milionu korun. Letos chtělo skoro 7,8 milionu. Dostane ale 350.000 korun.

S kritikou přišlo i Divadlo Ta Fantastika. "Peníze daňových poplatníků jsou přidělovány podle osobních sympatií, bez znalosti práce žadatelů a bez ohledu na kvalitu programu," sdělil ČTK ředitel scény Julius Hirsch. Grantová komise podle něho svévolně vylučuje z možnosti získat peníze na kulturní činnost některá divadla a projekty. Neřídí se žádnými průhlednými pravidly a rozhodnutí nezdůvodňuje, dodal

.

Podle radního Milana Richtra (ODS) návrh vznikl po hluboké debatě a na základě grantové koncepce a kulturní politiky města. Udílení grantu Richter přirovnal ke krasobruslení, protože výkony sportovců v této disciplíně se hodnotí rovněž subjektivně.

V rozpočtu mělo město pro letošek na kulturní granty celkem 173 milionů korun, částku zvýšilo o dalších 13,75 milionu korun. Přes 100 milionů bylo určeno na víceleté příspěvky, které byly schváleny již v minulosti, dva miliony jsou na cenu primátora pro nejlepší kulturní počin.

V loňském rozpočtu mělo město na granty 166 milionů korun, z toho 56 milionů bylo na víceleté příspěvky. Rozpočet byl později zvýšen, na grantech nakonec město rozdělilo 192 milionů korun.

Michal Burian kš

Autor článku: ČTK