19.12.2006 00:00

Čtyřměsíční tvůrčí pobyt v Bernu pro výtvarné umělce

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a organizací progr/Zentrum für Kulturproduktion Bern vypisuje čtyřměsíční tvůrčí pobyt v Bernu v termínu od 15. března do 14.července 2007 v rámci bilaterálního rezidenčního projektu.

O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny, francouzštiny nebo angličtiny.

Vybraný stipendista bude působit v rezidenčním prostoru Centra pro kulturní produkci/ progr (www.progr.ch) a bude mít možnost se zúčastnit jeho letošního programu. Bude mu hrazen pobyt a stipendium, cestovní náklady si uhradí sám.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy
1. Motivační dopis v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků (jak svůj pobyt v daném místě využiji pro svou profesionální práci a tvorbu) v rozsahu max. 2 stran.
2. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max.20 fotografií nebo katalog).

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou nebo osobně doručen na adresu: Divadelní ústav, Institut umění, Taťjana Langášková, Celetná 17, 110 00 Praha (Telefon 224 809 112, e-mail: tana.langaskova@divadlo.cz)

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2007

Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevrací. Žádosti posoudí výtvarná komise v Praze, složená z nezávislých odborníků a kurátorky hostitelské organizace v Bernu, která provede konečný výběr. Vybraný uchazeč obdrží stipendium prostřednictvím hostitelské organizace. O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do poloviny února 2007.

Přihlášku ke stažení najdete pod článkem mezi přílohami.

Zdroj: Táňa Langášková, tana.langaskova@divadlo.cz

Autor článku: redakce