07.10.2004 00:00

Culture 2000 – Aktuality 5. 10. 2004

Aktuality 5. 10. 2004

Česká kancelář programu Culture 2000

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

tel.: 224809134,118,119

fax: 222326121

e-mail: info@divadlo.cz

www.culture2000.cz

Vážení přátelé, posíláme další nabídky ke spolupráci v rámci programu Culture 2000 – Výzvy na rok 2005 a informaci o právě zveřejněné specifické výzvě k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci programu Culture 2000 – Akce 3 – Spolupráce EU – Japonsko.

§    Výzva Culture 2000 – Akce 3 - projekty spolupráce zemí EU a Japonska

Oddělení EK Programu Culture 2000 zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na tzv. akce 3 na téma: Podpora vzájemné znalosti a porozumění japonské a evropské kultury. Budou podpořeny projekty kulturní spolupráce týkající se jednoho nebo více kulturních oborů s evropskou dimenzí podporujících vzájemné porozumění mezi Evropou a Japonskem. 

Projekty musí zahrnovat spolupráci soukromých (myšleno především neziskových) nebo veřejných organizací kompetentních v oboru daného projektu, jako jsou např. kulturní instituty.

Vedle vedoucího projektu musí na projektu spolupracovat (na koncepci a realizaci) nejméně dva (nebo více) další spoluorganizátoři ze dvou dalších zemí účastnících se programu Culture 2000. Zapojení přidruženého partnera z Japonska je výhodou/ kladem.

Termín uzávěrky je 30. listopadu 2004.

Projekty musí začít mezi 1. březnem 2005 a 1. prosincem 2005 a trvat mohou max. 12 měsíců. Granty budou uděleny v max. hodnotě 200 000 € a budou tvořit max. 60% celkového uznatelného rozpočtu. Rozpočet výzvy je 600 000 €. Žadateli mohou být veřejné nebo soukromé kulturní organizace s právním statutem ze zemích zapojených do programu Culture 2000.  

Informace naleznete : http://europa.eu.int/comm/culture/eac/culture2000/special_events/japon_en.html

Specifikace a formulář :

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/mod_action3/how_japon_en.html

§    Nabídka spolupráce – Kypr – pastorální téma – literatura - drama

Kyperské centrum ITI (Mezinárodní divadelní ústav) hledá spoluorganizátory pro víceletý projekt v rámci Mezinárodního letního institutu antického řeckého dramatu, který nabízí tři kurzy: Historie a teorie antického řeckého dramatu; Estetika, teorie a představení antického řeckého dramatu – workshop pro stážisty; workshop, produkce a představení  antického řeckého dramatu.

Viz příloha greekdrama.doc

Kontakt: Nicos Shiafkalis; tel.: +357 22674920;email: ccoiti@cytanet.com.cy; www.cyprus-theatre-iti.org

§    Nabídka spolupráce – Itálie – vytvoření center aktivit – performing arts - multimédia

Italské sdružení Tersicorea se sídlem v italském městě Sardegna hledá spoluorganizátory projektu „Culture in movement: a multimedia journey in progress“.

Projekt si klade za cíl založit stálá centra uměleckých aktivit s cílem vytvořit putovní multimediální představení, které bude postupně obměňováno.

Viz příloha tersicorea.doc

Kontakt: tel.: +39 070650947, mobil: +39 328 9208242; email: tersicorealab@libero.it

§    Nabídka spolupráce – Itálie – kemp pro umělce - výtvarné umění, multimédia

Italský organizátor hledá spoluorganizátory a partnery projektu „A Tent for an Artist / Stan pro umělce „ spočívající v možnosti letního kempování v toskánském přírodním parku, jehož vlastníkem je významný sběratel umění. Během pobytu by umělci vytvářeli svá díla.

Viz příloha jobpass.doc

Kontakt: Jobpass – project department Milan, to the kind attention of Mrs. Sabrina Zecchin, tekl.: +39 02 43510822; email: info@jobpass.it

§    Nabídka spolupráce – Portugalsko – Kemp pro umělce - literatura

Portugalská nezisková organizace hledá spoluorganizátory projektu z oblasti literatury a četby. Projekt bude věnován osobnosti José Saramagy, nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Viz příloha saramago.doc

Kontakt: Diamantina Carmona, email: info@cf-d-dinis.rcts.pt

§    Nabídka spolupráce – Španělsko – Evropské cesty literatury – literatura

Sdružení nadací Andalusie  hledá spoluorganizátory projektu „European Literary Routes“ zaměřený na propagaci evropského literárního kulturního dědictví prostřednictvím znalostí kontextu a prezentace míst, ve kterých strávili vybraní autoři svůj život. Projekt by vycházel z konceptu domů – muzeí jako vzdělávacích center.

Viz příloha literaryroutes.doc

Kontakt: Juana Leal del Ojo / Sophie Monteau; tel.: +34 954 500 802 nebo +34 954 662 086 391; email: bcpeuropa@bcp-asesores.com

§    Nabídka spolupráce – Portugalsko – pastorální téma – literatura

Portugalské město Fundao hledá spoluorganizátory víceletého projektu „Shepherds to the West / Pastýři na západ “, který se bude skládat z několika aktivit: četby poezie – zapojení několika básníků z různých regionů nebo několika expertů, kteří provedou výzkum místní, regionální a národní poezii na téma pastýřů; dokumentace pastorální literatury a hudby - výměnu literárních a hudebních rezidencí s výsledkem vytvoření scénáře hudebně divadelního představení prezentovaného na několika festivalech; organizace putovního festivalu dokumentárních filmů; vytvoření pastorální gastronomické knihy – registrace tradičních receptů

Viz příloha shepherds.doc

Kontakt: Miguel Rainha, Clara Ramos; tel.: +351 275 771 529; email: gabcultural@cm-fundao.pt; cmfundao@hotmail.com; divisaoplaneamento@cm-fundao.pt

§    Nabídka spolupráce – projekty kulturní spolupráce ve třetích zemích

Organizace GAIA zabývající se oblastí nových technologií hledá partnery pro projekty spolupráce ve třetích zemích – Indie, Bangladéš – oblast performing arts, kulturní dědictví.

Viz příloha india.doc

Kontakt: Leire González, tel.: 947 17 44 59; e-mail: lgonzalez@teknobide.org

§    Nabídka spolupráce – Portugalsko – prehistorická architektura – kulturní dědictví

Fakulta umění univerzity Oporto hledá spoluorganizátory, partnery projektu s názvem: „Archsigns – Prehistoric architectures, the building of the monumental Europe“. Projekt bude spočívat ve vytvoření evropské sítě spojující evropská špičková výzkumná pracoviště zabývající se prehistorickou architekturou.

Viz příloha archsigns.doc

Kontakt: Vítor Oliveira Jorge, email: vojsoj@sapo-pt; nebo Gonzalo Leite Velho, email: gonvelho@ipt.pt

§    Nabídka spolupráce – Slovinsko – tradiční evropské zvyky – kulturní dědictví

Slovinská organizace Humanitar hledá spoluorganizátory a partnery projektu zaměřeného na vánoční koledy a hry dětí, tradiční zvyky rodinných oslav, scénického umění (hudba a divadlo) s tématem vánoc (ortodoxní a římská katolická liturgie a tradice). Projekt je zaměřen na děti a mládež

Viz příloha christmas.doc

Kontakt: Jakodič Borut a Jagodič Cvetka; email: humanitar@email.si, http://users.volja.net/humanitar, tel.: +386 3 7490630

§    Nabídka spolupráce – Španělsko – kulturní rezervace – kulturní dědictví

Organizace ze španělského města Extremadura hledá spoluorganizátory speciálně z České republiky pro spolupráci na projektu „ Culture reserve for an active and diversifies leisure time“. Cílem projektu je vytvořit kulturní rezervaci poskytující návštěvníkům pohled na kulturní, historickou a archeologické bohatství a různorodost dané oblasti – kulturního parku v Extremaduře – jihozápad Španělska – s jeskynními malbami a dalšími pozoruhodnostmi.

Viz příloha extremadura.doc

Kontakt: Kety Cáceres Falcón, tel.: +34 924 222241/224801, mobil: +34 669628119, e-mail: international@depaex.es; depaex@depaex.es

 

 POZN. REDAKCE: Pžřílohy k divadelním projektům naleznete vrámečku vpravo. Pro ostatní projekty se obraťte prosím na stránky kanceláře Culture 2000, kde jsou zveřejněny, nebo se neostýchejte kontaktovat českou pobočku. Zájemcům o nedivadelní spolupráci doporučujeme zaregistrovat se do pravidelného maillistu Culture 2000.  

 

Česká kancelář programu Culture 2000

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

tel.: 224809134,118,119

fax: 222326121

e-mail: info@divadlo.cz

www.culture2000.cz


Autor článku: redakce