31.08.2021 10:10

Culture Get-Together 2021: konference o spolupráci v kultuře

Tento ročník konference věnujeme možnostem změny kulturní praxe.

Datum a místo konání: 15. 9. – 16. 9. 2021, Centrum současného umění DOX v Praze

Cílem je znovu zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů, státní správy a dalších zřizovaných institucí. Každoročně se snažíme vytvářet komunikační kanál, který přibližuje obě sféry ve snaze odstraňovat bariéry, usnadňovat vzájemnou komunikaci a artikulovat to, co je podstatné. Konference je určena nejen nezávislým profesionálkám a profesionálům v oboru /oborové organizace, umělecká obec, odborná veřejnost/, zástupkyním a zástupcům samosprávy měst, pracovnicím a pracovníkům Ministerstva kultury ČR, kulturním referentkám a referentům grantových a dotačních řízení, pedagožkám a pedagogům apod.

15. září - první den konference je věnován kulturní problematice v celospolečenském měřítku (Status umělce, Meziresortní spolupráce, Komunikace a kultivace, Funkce a role MKČR, Státní kulturní politika + diskuze k otevřenému tématu Ne!musíš to vydržet + Kulturní OPEN MIC - pětiminutové subjektivní pohledy dvanácti vybraných řečníků)

16. září - druhý den je věnovaný situaci v regionech ČR (Spolupráce zřizované a nezřizované kultury, podmínky nezávislé scény v regionech a prezentacím - Asociace krajů ČR, Národního plánu obnovy /MKČR/

V hlavní části konference budou prezentovat své příspěvky například:

Jakub Vedral (člen rady Asociace nezávislých divadel ČR a viceprezident ITI), Yvona Kreuzmannová (zakladatelka Tance Praha, prezidentka ITI), Pavla Petrová (ředitelka IDU), Janina Benduski (ředitelka Performing Arts Platform Berlin), Lenka Kolihová Havlíková (Předsedkyně Aociace nezávislých divadel ČR), Milan Němeček (náměstek pro řízení sekce živého umění MKČR), Květa Vinklátová (Asociace krajů ČR), zástupkyně a zástupci kulturní obce regionů ČR a další.

Partneři konference:

Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Platform Berlin a EHP - Norské fondy 2014-2021, Městská část Prahy 7 a Magistrát hlavního města Prahy a Centrum pro současné umění DOX.

Program konference a další informace

Autor článku: Kateřina Pekárková