23.02.2023 13:12

Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Jaké jsou cíle výzvy?

Výzva na individuální mobilitu zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem) je spolupracující organizace, která souhlasí s tím, že bude hostit jednotlivce nebo více umělců, provede jej/je svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:

  • Objevovat – objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
  • Tvořit – spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
  • Vzdělávat se – účastnit se neformálního vzdělávání.
  • Propojovat se – rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Výzva je otevřena do konce května, ale hlásit se do ní můžete už teď a vyhodnocována bude v pravidelných intervalech (viz harmonogram níže).

Výzva je určena:

  • individuálním umělcům a kulturním pracovníkům nebo skupinám (2 – 5 členů),
  • plnoletým žadatelům,
  • všem žadatelům nezávisle na vzdělání a zkušenostech,
  • žadatelům ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
  • žadatelům, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
  • žadatelům z Ukrajiny, kteří mohou jako jediní žádat také o virtuální mobilitu.

Speciální pozornost bude věnována začínajícím umělcům a kulturním profesionálům.

Jak podat žádost?

Přihlášky musí být podány v angličtině, online prostřednictvím portálu Goethe-Application Portal.

Uzávěrka výzvy je 31. května 2023 do 23:59 středoevropského času.

Podmínky, harmonogram, další informace

 

Autor článku: převzato z: https://www.kreativnievropa.cz/