01.11.2014 15:49

CYKLY: Prezentace divadelního kočování po východním Turecku

Divadlo KočéBR a studenti Divadelní fakulty JAMU vyrazili v létě 2014 na třítýdenní divadelní pouť po vsích ve východním Turecku, kde zkoumali univerzálnost divadelní komunikace v jazykově a kulturně odlišném prostředí. Prostřednictvím inscenačního tvaru nazvaného KočéBRování 2014: CYKLY, který využíval české lidové tradice, zvyklosti a písně a věnoval se obecně lidským tématům (narození, křest, svatba, smrt apod.), byly zkoumány možnosti divadelní komunikace v kraji divadlem takřka nedotčeném.

Výběr zahraniční oblasti nebyl náhodný – Turecko (a zejména jeho východ) představuje geograficky nejbližší a současně kulturně nejodlišnější lokalitu – je odlišné nejen jazykově a kulturně, ale rovněž nábožensky a sociálně. Účastníci divadelně-antropologického výzkumu tedy byli vystaveni naprosto jiným podmínkám, než na které byli ve své předchozí divadelní tvorbě zvyklí.

Prezentace proběhne ve středu 12. listopadu 2014 ve 20 hodin v Divadle na Orlí – Hudebně-dramatické laboratoři JAMU (Orlí 19, Brno). Výstava bude přístupná do 20. prosince 2014, a to vždy večer před představením.
 

Program:

  • Představení projektu KočéBRování 2014: CYKLY a jeho historie (autor projektu Vítězslav Větrovec)
  • Premiéra dokumentárního filmu KočéBRování 2014: CYKLY (režie Lucie Harapátová)
  • Diskuse s tvůrci (inscenační tým projektu: Vítězslav Větrovec, Tereza Koláčková, Veronika Lazorčáková, Tereza Slámová a Vojtěch Johaník)
  • Vernisáž výstavy fotografií KočéBRování 2014: CYKLY (autor Marek Hlavica)
     

Divadlo KočéBR

Divadlo KočéBR je volné sdružení divadelníků a studentů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, které spojují následující zájmy: divadlo, které se věnuje lokální paměti, oživuje ji a vyzdvihuje z ní témata významná pro danou komunitu, před kterou jsou ztvárněna v podobě divadelních inscenací, happeningů či performancí (zejména inscenace uváděné každoročně ve vsi Velká Lhota na Českomoravské vrchovině), a divadlo, které své inscenace uvádí v oblastech okrajových a nedotčených tradiční divadelní kulturou (projekty divadelního kočování nazvané KočéBRování). Vedle témat spjatými s danou komunitou je pro KočéBR rovněž směrodatné vnímání divadla jako ojedinělé události či svátku, který se nemusí opakovat. Blízká je KočéBRu poetika pouličního divadla a site specific, typický je rovněž blízký vztah k lidovým písním a tradicím a jejich využití v jednotlivých inscenacích (záleží vždy na místě uvedení). Toto divadelní nazírání a osoba režiséra a zakladatele KočéBRu Vítězslava Větrovce (doktoranda JAMU) jsou patrně ty nejcharakterističtější znaky, kterými lze divadlo KočéBR definovat.

 

Autor článku: Vítězslav Větrovec

CYKLY: Prezentace divadelního kočování po východním Turecku