23.09.2021 14:45

Další z řady mezinárodních diskusí The Show Must Go ON/OFFline se zaměří na téma “Festivaly v lockdownu”

Festivaly v izolaci: na první pohled může tato fráze znít téměř jako oxymorón. Slovo “festival” si obvykle spojujeme spíše s živou společenskou událostí, jejíž součástí jsou spontánní reakce, fyzická koexistence a aktivní výměna energie a zážitků. Pandemie znemožnila zažívat scénická umění pospolu a přinutila organizátory čelit obtížnému dilematu: zda odložit či zrušit své akce, nebo je transformovat do virtuální podoby. Tato situace je ještě složitější, když vezmeme v úvahu, že ve hře není pouze otázka přežití daného projektu, ale také sociální a komunitní kvality, které sebou festivaly přinášejí. S našimi hosty a hostkami budeme diskutovat strategie, které mohou být efektivní pro udržení těchto kvalit. Pokusíme se také zodpovědět klíčové otázky: Jak ovlivnila pandemie roli festivalů? A jak plánovat festivaly scénických umění ve chvíli, kdy budoucnost je nejistá a přízrak dalších vln viru a možných lockdownů se stále vznáší nad našimi hlavami?

Moderátorkou diskuze je polská divadelní kritička a umělkyně Marcelina Obarska. Český festival Palm Off Fest představí jeho dramaturg Jan Jiřík. Hostka ze Slovenska, Katarina Figula, je výkonnou ředitelkou tanečního festivalu Bratislava in Movement a podílí se také na festivalu Divadelná Nitra. Zástupcem z Polska je Bartosz Szydlowski, umělecký ředitel festivalu Boska Komedia v Krakově. Bělehradský festival BITEF představí jeho umělecký ředitel Ivan Medenica.

Cyklus realizuje PerformCzech / Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a ve spolupráci s partnery z evropského projektu Create to Connect -> Create to Impact, networku Performing Arts Central Europe (PACE.V4) a za podpory Mezinárodního Visegrádského Fondu. Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce s měsíční periodicitou. Během diskusních setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky a jejich záznamy jsou zpětně dostupné na Youtube kanále PerformCzech. Shrnutí diskusí ve formě audioesejí je dostupné v podcastu ShowOff, který si můžete poslechnout na odkaze www.showoff.cz.

Moderátorka

  • Marcelina Obarska (PL) / divadelní kritička, absolventka Divadelních studií na Jagellonské univerzitě v Krakově, účastní se divadelních a performančních projektů v Polsku a zahraničí

Hosté

  • Jan Jiřík (CZ) / divadelní teoretik, vedoucí Katedry teorie a kritiky DAMU, dramaturg festivalu Palm Off Fest
  • Katarina Figula (SK) / kulturní manažerka, produkční, výkonná ředitelka festivalu Bratislava in Movement, produkční festivalu Divadelná Nitra
  • Bartosz Szydlowski (PL) / divadelní režisér, zakladatel a umělecký ředitel divadla Teatr Łaźnia Nowa, umělecký ředitel festivalu Boska komedia
  • Ivan Medenica (RS) / divadelní kritik, profesor na Fakultě dramatických umění v Bělehradě, umělecký ředitel festivalu BITEF

Praktické informace

  • Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.
  • Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.
  • Registrujte se, pokud možno, 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.
  • Webinář se koná v anglickém jazyce.

Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F9kZoRhsSmu4No3vaULmDg

Autor článku: IDU