29.06.2022 11:03

DAMU již rok rozvíjí svou etickou kulturu

Před rokem, tedy 29. 6. 2021, vystoupila na půdě Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze studentská iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET a upozornila na přehlížené formy neetického chování, zneužívání moci a sexismu. DAMU tento impuls převzala jako podnět k systematické a pečlivé vnitroinstituční sebereflexi, debatě a rozvoji. Svým přístupem také inspirovala další školy k podobným krokům.

Zralá instituce není ta, která popírá, že by měla jakékoli problémy, ale ta, která své problémy pojmenuje a potom je umí, nebo se učí řešit.“, říká proděkanka DAMU Alice Koubová.

 • omezení počtu funkčních období vedoucích kateder, které zabraňuje vytváření klientelistických vazeb na úrovni kateder
 • zvolení ombudsmana DAMU, který může prošetřovat podněty studujících a zaměstnanců DAMU, ale také má vzdělávat a přispívat k prevenci (více informací ZDE)
 • aktivní a pravidelná setkání vedení DAMU se studujícími (čtyřikrát za akademický rok na plénech s názvem Sdílejme DAMU) a s jednotlivými kolektivy kateder na témata, která se jich dotýkají a která poskytují zpětnou vazbu vedení na jeho činnost,
 • cyklus přednášek o etické kultuře,
 • orientační den pro první ročníky,
 • manuál pro studující, který popisuje, jak postupovat v případě podezření na zneužití moci
 • kurz krizové intervence,
 • účast děkana Tománka a proděkanky Koubové na panelové diskuzi v rámci konference Culture get together! Pořádané Novou Sítí,
 • proděkanka Koubová prezentovala téma dále na následujících akcích:
  • účast v diskuzi o hranicích etického jednání v rámci festivalu Zlomvaz 2021,
  • účast v diskuzní platformě Debata pro loutky s názvem Umění dialogu na divadelní fakultě
  • organizace a moderování mezinárodního workshopu We said No! Students of Theatre academies against misuse of power s reprezentantkami mezinárodních studentských iniciativ, které mění situaci na svých divadelních školách
  • účast na mezinárodní konferenci Change NOW!, vlastní vystoupení v panelu na téma etické kultury na DAMU
  • vystoupení na konferenci Ženy v kultuře na téma etické kultury na uměleckých školách
  • vystoupení na konferenci ombudsmanky FAMU
  • text v časopisu Taneční zóna s názvem Změny, impulsy, platformy a nedořešená témata - Komentované shrnutí aktivit vedení DAMU v návaznosti na iniciativu Ne!musíš to vydržet
  • rozhovor pro časopis KØD, Deník N, Reflex
  • supervize monografie Etika a divadlo, editorka Karolina Plicková
  • přednáška na konferenci Když mluví, slyším revoluci v Ostravě,
  • Příprava a moderování diskuze Kultura v kultuře na festivalu Divadelní svět Brno
  • Účast v diskuzním pořadu A to je co? Josefa Chuchmy, ČT Art

Pro příští akademický rok připravuje DAMU sérii workshopů pro studující, pedagogický sbor a zaměstnance a zaměstnankyně, které by měly vybavit účastníky základními dovednostmi pro zvládání potenciálně náročných situací během studia či profesionálního působení na fakultě.

DAMU podporuje odvahu svých členů a členek založenou na důvěře v instituci, setkání a respektu k druhým.

www.damu.cz

Autor článku: Tereza Došlová