19.10.2023 12:42

DAMU: konkurz (odborný asistent/odborná asistentka na katedře scénografie)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře scénografie DAMU.

Lhůta pro podání přihlášek: do 20. 11. 2023
písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KS“
případně elektronicky na adresu: ilona.legova@damu.cz

Termín konání výběrového řízení: 18. prosince 2023
Termín nástupu: 1. 2. 2024

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Požadované doklady k VŘ (zaslat do termínu podání)

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka – pedagog/pedagožka předmětu Kresba a malba
Úvazek: 0,4
Pracovní smlouva: na dobu určitou, 1. 2. 2024 – 31. 7. 2025
Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu AMU

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání příslušného směru (min. magisterského stupně)
  • pedagogické zkušenosti
  • aktivní činnost v oboru
  • renomé v oboru

 

 

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/