03.11.2021 09:42

DAMU: konkurz (ombudsman/ka)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ombudsmana/ombudsmanky.

Rozsah působnosti:

  • Vyřizování podnětů a stížností, které vykazují znaky neetického jednání, diskriminace, psychického nátlaku či nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici.
  • Konzultační činnost v oblasti etické kultury.
  • Koncepce preventivních opatření a jejich realizace.

Požadavky:

  • Odpovídající vzdělání, aktivní pracovní zkušenost s mediační činností nebo krizovou intervencí s ohledem na specifika vysokoškolského vzdělání v umělecké oblasti.
  • Koncepce činnosti ombudsmana v rozsahu max. 3 stran A4 a její prezentace na veřejném fóru zasedání akademické obce.
  • Požadované doklady: strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe; kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů.

Smluvní podmínky:
Pracovní poměr formou DPP. Předpokládaný úvazek 20 hod. měsíčně je možné upravit na základě koncepce uchazeče. Další změny po důkladné analýze prostředí a vzájemné dohodě.

Lhůta pro podání přihlášek, které budou obsahovat koncepci, strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe a kopie dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte do 24. 11. 2021 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.
Obálku označte „Výběrové řízení DAMU – ombudsman“
Přihlášku včetně požadovaných příloh můžete zaslat i v elektronické podobě na adresu: info@damu.cz
S podáním přihlášky do výběrového řízení uchazeč současně vyjadřuje souhlas se zveřejněním jejích příslušných částí na webových stránkách DAMU.

Termín konání výběrového řízení:
Začátkem prosince 2021 formou hlasování akademické obce DAMU.
Termín nástupu do funkce ombudsmana/ombudsmanky: leden 2022.

Autor článku: Převzato z: https://www.damu.cz/