02.12.2021 11:58

DAMU: konkurz (ředitel/ka divadelního studia DISK)

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele*ky divadelního studia DISK.

Termíny:

 • Lhůta pro podávání přihlášek: do 31. 1. 2022 
 • 1. kolo – bez účasti uchazečů, termín: 1. - 7. 2. 2022
 • 2. kolo – pohovory s vybranými uchazeči*kami: v týdnu od 14. do 18. 2. 2022

Kvalifikační předpoklady: 

 • VŠ vzdělání
 • praxe ve vedení týmu
 • podrobná znalost divadelního provozu a produkce
 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • znalost ekonomiky, managementu a marketingu divadla výhodou
 • ochota učit se novým věcem a předávat znalosti a zkušenosti studentům DAMU

Požadované doklady: 

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • reference,
 • koncepce řízení a dalšího rozvoje divadla DISK v oblasti provozu, fundraisingu, marketingu a dramaturgie

Způsob předkládání přihlášek: do 31. 1. 2022 písemně v jednom vyhotovení na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU - ds DISK“

Pracoviště: Divadelní studio DISK, fakultní divadlo DAMU, Karlova 26, Praha 1
Pracovní pozice: Ředitel*ka ds DISK
Úvazek:  1,0
Datum nástupu: 1. 9. 2022, nebo dle dohody dříve
Trvání pracovní smlouvy:  na dobu určitou 3 roky s možnosti prodloužení

Platové podmínky: 

 • 10. třída dle vnitřního mzdového předpisu AMU
 • příplatek za vedení
 • osobní příplatek dle pracovních výkonů
 • 13. plat
 • 5 týdnů dovolené
 • sick days a další benefity dle platné kolektivní smlouvy

Termíny konzultací se stávající ředitelkou ds DISK: úterý 14. 12. 2021 v 16.00 a ve středu 5. 1. 2022 v 15.00 hodin v divadelním studiu DISK, Karlova 26, Praha 1. Svou účast na vybraném termínu, prosím, potvrďte na e-mailu tereza.sochova@divadlodisk.cz.

Autor článku: Převzato z: https://www.damu.cz/