04.05.2022 14:41

DAMU: konkurzy (pedagogičtí pracovníci KALD)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pedagogických pracovníků pro výuku předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU (3 místa).


Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU: odborný asistent/asistentka na pozici pedagoga/pedagožky předmětů Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba, Literární příprava, Výzkum k diplomové práci, Dramaturgie přítomnosti:

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka (interní pracovní poměr na dobu určitou – 1. 10. 2022 – 31. 7. 2025)
Úvazek: 0,6 (1 pracovní místo)
Mzdové zařazení: tarifní třída 10/11


Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU: odborný asistent/asistentka na pozici pedagoga/pedagožky předmětů Scénická tvorba, Inscenační tvorba, Materiálová příprava:

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka (interní pracovní poměr na dobu určitou – 1. 10. 2022 – 31. 7. 2025)
Úvazek: 0,6 (1 pracovní místo)
Mzdové zařazení: tarifní třída 10/11


Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU: odborný asistent/asistentka na pozici pedagoga/pedagožky předmětů Prostor hmota komunikace, Výzkum k diplomové práci, Hledání stylu:

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka (interní pracovní poměr na dobu určitou – 1. 10. 2022 – 31. 7. 2025)
Úvazek: 0,5 (1 pracovní místo)
Mzdové zařazení: tarifní třída 10/11


Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání příslušného směru
  • pedagogické zkušenosti
  • aktivní umělecká a teoretická činnost v oboru
  • orientace ve vysokoškolském systému EU

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání
  • návrh osnovy vyučovaných předmětů

Lhůta pro podání přihlášek – 30. 5. 2022 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KALD“.

Termín konání výběrového řízení: 27.-30. 6. 2022 (bude upřesněno)
Termín nástupu do pracovního poměru: říjen 2022
Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/3434/