12.04.2023 12:06

DAMU: výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho knihovny DAMU

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen DAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho knihovny DAMU:

Lhůta pro podání přihlášek – do 15. 5. 2023
písemně na adresu AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – vedoucí knihovny DAMU
případně elektronicky na adresu: ilona.legova@damu.cz

Termín konání výběrového řízení: 12. 6. 2023
Termín nástupu do funkce vedoucího knihovny DAMU: 1. 9. 2023
Pracovní zařazení: vedoucí knihovny DAMU
Úvazek: 1,0
Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU, příplatek za vedení, osobní ohodnocení dle pracovních výsledků.

Náplň práce:

 • organizace provozu knihovny DAMU a vytváření celkové koncepce knihovny
 • komplexní evidence, katalogizace a zpracování všech typů dokumentů knihovny DAMU
 • zajištění provozu, budování a evidence knihovního fondu knihovny DAMU
 • zajišťování akvizice informačních zdrojů knihovny DAMU a jejich zpracování
 • referenční, informační a bibliograficko-řešeršní služby o fondech knihovny DAMU
 • zajištění věcné, metodické a technické správy knihovního systému
 • správa rejstříků knihovny DAMU dle stanovené metodiky
 • práce v online katalogu, vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
 • vedení kolektivu zaměstnanců knihovny
 • zpracování hospodářské agendy knihovny
 • správa části společných agend pro všechny knihovny AMU: koordinace zapojení AMU do relevantních organizací, sítí a projektů týkajících se knihoven (např. centralizované rozvojové projekty, individuální projekty systémové v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský), zastupování AMU v Asociaci knihoven vysokých škol

PODROBNOSTI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Požadované doklady k VŘ:

 • přihláška
 • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • zpracovaný návrh koncepce řízení a rozvoje knihovny DAMU na období příštích pěti let (max. 2 strany A4)

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání min. magisterského stupně, vzdělání v oblasti knihovnictví nebo divadla výhodou

Další požadavky:

 • praxe v oblasti knihovnictví minimálně 1 rok
 • znalost knihovních pravidel RDA, knihovního systému Clavius/Tritius výhodou
 • dobrá komunikační znalost anglického jazyka nutná, znalost dalšího světového jazyka výhodou
 • pokročilá úroveň práce na PC, znalost knihovních systémů výhodou
 • obecný kulturní přehled
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, zkušenosti s vedením kolektivu, dobré komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • 13. plat
 • pět týdnů dovolené
 • 6x ročně sick day
 • příjemné pracovní prostředí v malém kolektivu v centru Prahy
 • možnosti dalšího vzdělávání

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na: https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/