08.06.2022 11:51

DAMU: výběrové řízení na obsazení míst pedagogů Katedry činoherního divadla

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pedagogů oborů činoherní herectví, režie a dramaturgie na Katedře činoherního divadla (5 míst).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 3 PEDAGOGOVÉ ČINOHERNÍ HERECTVÍ – ODBORNÝ ASISTENT

Úvazek: 0,5
Mzdové zařazení: třída 10
Smlouva: doba určitá 2 roky
Vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru nebo nadstandardní umělecké výsledky v daném oboru
Praxe: 10 let profesionální umělecké praxe, pedagogické zkušenosti vítány
Nástup od: 1. 10. 2022
Požadované doklady: motivační dopis, strukturované CV, kopie dokladů o dosaženém vzdělání

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 1 PEDAGOG DRAMATURGIE – ODBORNÝ ASISTENT

Úvazek: 0,5
Mzdové zařazení: třída 10
Smlouva: doba určitá 2 roky
Vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru nebo nadstandardní umělecké výsledky v daném oboru
Praxe: 10 let profesionální umělecké praxe, pedagogické zkušenosti vítány
Nástup od: 1. 10. 2022
Požadované doklady: motivační dopis, strukturované CV, kopie dokladů o dosaženém vzdělání

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 1 PEDAGOG REŽIE – ODBORNÝ ASISTENT

Úvazek: 0,5
Mzdové zařazení: třída 10
Smlouva: doba určitá 2 roky
Vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru nebo nadstandardní umělecké výsledky v daném oboru
Praxe: 10 let profesionální umělecké praxe, pedagogické zkušenosti vítány
Nástup od: 1. 10. 2022
Požadované doklady: motivační dopis, strukturované CV, kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášek – 29. 7. 2022 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KČD."

Termín konání výběrového řízení: 6. září 2022

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/