27.06.2022 10:29

DAMU: výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta / odborné asistentky (Katedra výchovné dramatiky DAMU)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta / odborné asistentky na katedře výchovné dramatiky DAMU pro výuku předmětů: VÝTVARNĚ DRAMATICKÁ PROPEDEUTIKA, ÚVOD DO SCÉNOGRAFIE, LOUTKÁŘSKÉ TECHNIKY (1 místo)

Úvazek: 0,4 (1 pracovní místo)

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka

(interní pracovní poměr na dobu určitou – 2 roky)

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU – tarifní třída 10/11

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání zaměřené na danou problematiku,
  • profesní zkušenosti z praxe,
  • vítány profesní zkušenosti s divadlem hraným dětmi nebo divadlem pro děti,
  • vítány zkušenosti z pedagogické práce.

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

K výběrovému řízení uchazeč přinese a v rozpravě obhájí koncepci výuky kurzů.

Termín pro podání přihlášek: 2. 8. 2022 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KVD

Termín konání výběrového řízení: 5. 9. 2022

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2022

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/