28.11.2016 11:01

DAMU: výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře scénografie

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře scénografie DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 28. 12. 2016 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KS“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín konání výběrového řízení:  23. 1. 2017
Termín nástupu do pracovního poměru: únor 2017

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

 • Katedra scénografie DAMU: pedagog předmětu Scénická realizace
 • Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou)
 • Úvazek: 0,25
 • Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady/požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru
 • aktivní umělecká činnost v oboru
 • zkušenosti a praxe v tvorbě scénické realizace
 • pedagogické zkušenosti

www.DAMU.cz