05.04.2022 12:35

DAMU zvolila svého historicky prvního ombudsmana

Volby ombudsmana/ky DAMU se uskutečnily ve dnech 1.- 3. dubna 2022 a to prostřednictvím elektronické volební aplikace. Historicky prvním ombudsmanem DAMU se stal s největším počtem hlasů právník Petr Polák, který se dlouhodobě věnuje ochraně práv jedinců v Kanceláři veřejného ochránce práv (ombudsmana) v Brně. Volby ombudsmana/ky DAMU vedení fakulty vyhlásilo mimo jiné v reakci na loňské vystoupení studentské inciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET, které podnítilo debatu o etické kultuře (nejen) na uměleckých vysokých školách.

O pozici ombudsmana/ky fakulty se ucházeli dvě kandidátky a jeden kandidát: psycholožka a terapeutka Pavlína Junová, zakladatelka Sítě mateřských center Rut Kolínská a zmíněný vítěz voleb Petr Polák. Kandidáti se voličům postupně představili v rámci třech pondělních setkání, která se konala jednak fyzicky přímo na Divadelní fakultě, a online v příslušných aplikacích. Ve volbách mohli hlasovat nejen studenti, studentky, pedagogové a pedagožky, ale i všichni ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně v pracovním poměru k DAMU.

Ustanovením institutu ombudsmana vedení fakulty realizuje další, a v zásadě nejdůležitější z řady systémových změn, které mají směřovat k rozvíjení péče o etickou kulturu na škole.  Děkan DAMU Karel František Tománek ke zvolení ombudsmana dodává: „Zvolení ombudsmana považuji za důležitý milník na cestě ke zlepšování etické kvality života na fakultě. Jsme teprve na začátku dlouhého procesu, který bude od nás všech vyžadovat jistou dávku nejen vstřícnosti, ale i trpělivosti. Osobně považuji za nesmírně důležité řešit nejen možné aktuální problémy, ale především vytvořit a realizovat smysluplný program prevence.“

Petr Polák je absolventem Právnické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K divadelnímu umění a jeho výuce má blízko díky studiu oboru teorie a dějiny divadla. Právní vzdělání pak Petr Polák uplatňuje v Kanceláři veřejného ochránce práv (ombudsmana) v Brně, kde na různých pozicích působí již od roku 2007; šest let zde dokonce vedl odbor rovného zacházení. Petr Polák je dále externím lektorem Akademie evropského práva (ERA), do roku 2019 byl členem představenstva Evropské sítě orgánů pro rovné zacházení Equinet a právo také v minulosti přednášel na své alma mater.

Jakožto ombudsman DAMU bude mít Petr Polák ve své gesci nejen prošetřování individuálních případů, komunikaci o etických dilematech napříč školou, ale i navržení systému pedagogické supervize či workshopů týkajících se kultivace vzájemné komunikace, prevence šikany, sexuálního obtěžování, bossingu nebo zneužití moci. Petr Polák hodlá na DAMU budovat prostředí, které respektuje jedinečnost každé lidské bytosti, v němž se dodržují právní a etická pravidla a setrvale se usiluje o férové studijní a pracovní podmínky. „Je to pro mě velký závazek, důležitý okamžik pro celou akademickou obec DAMU a děkuji moc za projevenou podporu. Slibuji, že budu ombudsmanem pro všechny bez rozdílu. Těším se na prosazování rovného zacházení, které je cestou ke svobodě, i té umělecké,“ shrnuje nově zvolený ombudsman DAMU svou vizi.

Kompletní informace o volbách ombudsmana/ky DAMU a etické kultuře: damu.cz/etickakultura

Autor článku: Tereza Došlová