30.04.2002 00:00

Dance in the World Today 2 – Creativity and Education

The International Dance Council CID připravuje na 27. a 28. června 2002 kongres s názvem Dance in the World Today 2 - Creativity and Education. Kromě kongresové části, kdy jednotliví přihlášení účastníci přednesou své referáty, budou druhou část kongresu tvořit pracovní skupiny. Zájemci o příspěvek se mohou hlásit do 1. května a příspěvky zasílat do 1. června 2002. Jednacím jazykem je angličtina nebo francozština. Kongres se bude konat v Palais de l'UNESCO v Paříži. Účastnický příspěvek činí 55 Euro.

Informace: 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Francie, tel.: +33 1 45684953, fax: +33 1 43068789, e-mail: cid@unesco.org, http:// www.unesco.org/ngo/cid

Autor článku: redakce