15.03.2022 09:45

Daně a daňové přiznání pro umělce (a související obory) – seminář

Pracujete v umělecké/kulturní sféře a každoročně si touto dobou lámete hlavu s daněmi a daňovými povinnostmi? Víte, jaký je rozdíl mezi paušální daní a paušálními výdaji? Kulturní organizace Nová síť pro vás připravila online přednášku/seminář na čtvrtek 17. 3. 2022, o týden později se budeme věnovat konkrétním dotazům.

Dozvíte se základní fakta o daních, relevantní pro umělecké/kulturní obory, o typech smluv a z nich plynoucích daňových povinnostech a také to, jak si vyplnit daňové přiznání a jak s ním naložit. Probereme také, jak samotné daně souvisí s dalšími povinnými odvody, jak si vše správně nastavit nebo jaké úřady je třeba navštívit. Po přednášce bude také prostor na vaše individuální dotazy a diskuzi.

*17. 3. proběhne online přednáška
*24. 3. se již budeme věnovat konkrétním dotazům

Druhý termín doporučujeme těm, kteří se zúčastní prvního semináře nebo v této problematice již mají základní přehled a mají jen doplňující dotazy.

Registrace:

Přihlašujte se na e-mailové adrese konzultace@novasit.cz
Cena: 250 Kč za jeden termín, 400 Kč za oba
Kapacita je omezená.

Lektorka: Helena Mustakallio

Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění, Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dlouhodobě se věnuje finančnímu a grantovému managementu v uměleckém a kulturním sektoru, zejména v projektech s mezinárodním přesahem. Zaměřuje se mj. na problematiku zdanění umělecké činnosti a na mezinárodní daně a granty. Od roku 2017 vyučuje na Divadelní fakultě AMU předměty financování projektů a mezinárodní granty, každý rok organizuje přednášky pro AMU a UMPRUM na téma daně v umění. Vedle toho se věnuje dramaturgii a vlastní divadelní a autorské tvorbě se zaměřením zejména na performativitu vizuality a možnosti obrazové a inscenační reflexe identity a traumatu. Příležitostně píše, zejména divadelní kritiky a analýzy pro Divadelní noviny.

Činnost Nové sítě z. s. je podporována Ministerstvem Kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 7, Státním fondem kultury ČR a Fondy EHP a Norska

Kontakt: Kateřina Pekárková, katerinapekarkova@novasit.cz, 722 657 635

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/