29.03.2012 10:45

Databáze českého amatérského divadla

Databáze českého amatérského divadla je jedním ze tří podprojektů společného projektu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) a Institutu umění ‒ Divadelního ústavu. Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla, který získal prestižní evropský grant z tzv. Norských fondů.

Databáze je rozsáhlé, bohatě strukturované dílo encyklopedického charakteru, které postupně zpracovává více než dvousetletou historii i současnost českého amatérského divadla formou slovníkových hesel souborů, osobností, míst, v nichž se hrálo divadlo, přehlídek a jejich ročníků. Hesla jsou vzájemně provázána sítí vazeb a vybavena obrazovou a textovou dokumentací, bibliografií a odkazy na archivy, v nichž jsou uloženy další materiály.

Základem databáze byl materiál soustředěný v letech 1997‒2002 v souvislosti s pracemi na publikacích Cesty českého amatérského divadla, Bibliografie českého amatérského divadla a dvoudílné publikaci Místopis českého amatérského divadla. Materiál je nově strukturován (viz jednotlivé báze), doplňován a zpřesňován jednak vlastním badatelským výzkumem, jednak – a podstatně – z informací externích spolupracovníků. Databáze je koncipována jako otevřená, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění. 

Součástí projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu, je vydání výpravné knihy Malované opony divadel českých zemí. Je výsledkem čtyřletého výzkumu a poprvé představuje veřejnosti souhrnný přehled známých i zapomenutých divadelních opon – od té Hynaisovy či zámeckého divadla v Českém Krumlově až po opony jevišť venkovských hostinců nebo loutkových divadel. Objevná, výtvarně osobitá a zajímavá kniha o 412 stranách je podnětným příspěvkem k tématu péče o uchování kulturního dědictví. Publikace vyšla na sklonku roku 2010 a doplňuje Databázi českého amatérského divadla.

Sbírku dokumentace opon realizoval a k vydání připravil Jiří Valenta, autorsky přispěli mj. Jaroslav Blecha, Jan Císař, Alice Dubská, Josef Herman, František Laurin, Jan Randák, Přemysl Rut, Milan Uhde, Tomáš Vlček a další. Design: Martin Taller, redakce Bronislav Pražan a Vítězslava Šrámková.

Počínaje rokem 2011 zaštiťuje NIPOS práce v souvislosti se zajištěním udržitelnosti projektu financovaného v letech 2008-2010 z FM EHP/Norska - CZ0089 Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, konkrétně podprojektu č. 3 - Databáze českého amatérského divadla. (ČR se zavázala tzv. Norským fondům EHP k podpoře udržitelnosti projektu nejméně na 10 let.)

Jen v roce 2011 bylo pořízeno a do databáze vloženo více jak 35 tis. nových hesel, záznamů a obrazových dokumentů a vytvořeno téměř 52 tis. vazeb mezi jednotlivými položkami a bázemi.

Není v silách zpracovatelů soustředit všechna fakta, databáze předkládá pouze dohledané informace. V březnu 2012 bylo v databázi již přístupno 112 tisíc hesel a obrazových i textových dokumentů ‒ hesel souborů, osobností, ročníků přehlídek, organizací ad., kopií dokumentů, textů (např. recenze či citace z recenzí, články, soupisy repertoáru apod., tyto texty rozšiřují či konkretizují údaje hesel). Přibližně čtvrtina uvedeného počtu dat je navíc v pracovní verzi zaznamenána či rozpracována a zatím nezveřejněna. V březnu 2012 bylo možné v databázi např. vyhledat přes 17 (30) tisíc hesel divadelních souborů, takřka 2 (5,5) tis. hesel významných osobností a přes 2700 (5360) tis. záznamů o ročnících přehlídek. Údaje v závorkách vyjadřují celkové počty, včetně hesel rozpracovaných a veřejně zatím nepřístupných.

Databáze ‒ lexikon českého amatérského divadla je využívána a oceňována odbornou teatrologickou a historickou, ale i laickou veřejností z celé ČR – v březnu 2012 počet návštěvníků překročil 693 tis., denně databázi navštíví průměrně 600 − 900 uživatelů, v posledním období jsou zaznamenávány návštěvy převyšující 1000 uživatelů denně.

Zakladatelé databáze PhDr. Vítězslava ŠrámkováJiří Valenta získali na sklonku roku 2007
Cenu ministra kultury „za přínos k rozvoji české kultury“ s přihlédnutím k realizaci tohoto projektu i předchozím pracem věnovaným historii amatérského divadla v České republice. 

Současní zpracovatelé: Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta, Jiří Němec, Milan Strotzer.
Spolupracovnice: Aranka Sázavská, Ivana Tetourová.
Technické zabepečení: ing. Michal Cais, spolupráce Tomáš Bašus, Petr Macháček.

www.amaterskedivadlo.cz

Autor článku: Milan Strotzer

Databáze českého amatérského divadla