22.09.2021 16:48

Den otevřených dveří Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury České republiky si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 28. září 2021 od 10.00 do 17.00 hodin v Nostickém paláci (Maltézské náměstí 1, Praha 1).

Zájemci z řad veřejnosti se mohou těšit na komentované prohlídky interiérů i bohatý doprovodný program. V Nostickém paláci uvidíte krásné reprezentační prostory, pracovnu ministra kultury, obrazárnu paláce s mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů, kapli Nanebevzetí Panny Marie a přes skleněný průhled i slavnou majorátní nostickou knihovnu.

V přízemí paláce se představí příspěvkové organizace Ministerstva kultury se svým programem pro děti i dospělé! K vidění bude historický vůz Aero 50 ze sbírek Národního technického muzea v Praze nebo historický motocykl Praga 500 z Technického muzea v Brně, za pomoci replik historických pomůcek si vyzkoušíte měření hvězdného času nebo výšky nebeských těles, uvidíte pohyblivý betlém mimořádně nadaného mechanika, konstruktéra a vynálezce Karla Šebely, malý pojízdný model parního vozu Sentinel a dozvíte se něco o historii šicích strojů z nové výstavy Technického muzea v Brně. Program zpestří krátká představení loutkového divadla ToyMachine, chybět nebudou tvořivé dílničky, výtvarné aktivity, ukázky vázání knih na vazačském stroji, vyšívání krojů, výrobu šindele a osobně se potkáte také s J. A. Komenským. Po celý sváteční den Vás bude doprovázet hudba, k zakoupení budou zajímavé publikace, CD i DVD, které vydávají naše příspěvkové organizace a na památku se budete moci vyfotit u fotostěny historické opony Národního divadla.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost jak strávit sváteční den 28. září 2021 v Nostickém paláci. Zde nabízíme malou ochutnávku procházky tímto barokním palácem.

www.mkcr.cz

Upozornění pro návštěvníky:

Vstup zdarma. Vstup bude možný pouze vrátnicí Nostického paláce přes bezpečnostní rám a s ohledem na kapacitu vnitřních prostor bude regulován. Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách za doprovodu průvodců, délka prohlídkové trasy je 15 - 20 minut. Poslední komentovaná prohlídka bude začínat v 16.30 hodin. Veškerá hygienická pravidla vstupu do NP budou podléhat aktuálním a platným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která budou na vrátnici kontrolována.  

Podmínky pro vstup: 

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

V prostorách NP je možné se pohybovat pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, kterým je respirátor  nebo nano rouška; zároveň prosíme o dodržování rozestupů a použití dezinfekčních prostředků, které budou návštěvníkům v prostorách Nostického paláce k dispozici.

Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.​

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/