02.10.2009 00:00

Den pro Divadelní ústav

Ve čtvrtek 15. října 2009 pořádá Institut umění-Divadelní ústav v rámci oslav 50. výročí svého založení Den pro Divadelní ústav. Rádi bychom tímto způsobem připomněli odborné i laické veřejnosti nejen svou padesátiletou historii, ale také svou současnou podobu.

 

Celodenní program se bude konat v prostorách Manhartského paláce, Celetná 17, Praha 1. Dopolední den otevřených dveří zahájí odborná komentovaná prohlídka Manhartského paláce od 9.30 do 10.30 hodin. Průvodcem bude doc. PhDr. Pavel Vlček. Následovat bude exkurze, v jejímž rámci představíme činnost některých oddělení, veřejné služby, nedávné inovace či projekty. Ve všech odděleních Divadelního ústavu budou odborní pracovníci připraveni blíže představit svou práci či realizované projekty.

 

Odpolední program bude pokračovat od 13.30 hodin diskusním seminářem na téma Financování a hodnocení divadel v České republice. Uskuteční se v Divadle v Celetné a jeho moderátorem bude ředitel Národního divadla v Praze Ondřej Černý. Po skončení semináře odehraje na nádvoří Manhartského paláce divadelní skupina Zbrožek Company site specific představení Průvan v ústavu,.

 

V podvečer se uskuteční společenského setkání spolupracovníků, podporovatelů a přátel Divadelního ústavu spolu se křtem publikace Divadelní ústav 1959—2009. Kniha pojednává o historii Divadelního ústavu a připomíná významné osobnosti s institucí neodmyslitelně spjaté. Její součástí je i soupis všech vydaných publikací a realizovaných výstav.

 

 

Aktuální informace k výročí naleznete zde.

 

Program

 

9.30 10.30  Komentovaná prohlídka Manhartského paláce – doc.PhDr. Pavel Vlček

11.00 → 11.30  Komentovaná prohlídka knihovny

11.30 → 12.00  Prezentace databází a služeb oddělení bibliografie

12.00 → 12.30  Prezentace fondů informačně-dokumentačního oddělení,  databáze Divadlo

12.30 → 13.00  Prezentace sbírek IDU a projektu digitalizace fondů fotografií IDU

 

13.30  → 16.30  Diskusní seminář Financování a hodnocení divadel v ČR

17.00  → 17.45  Site specific představení Průvan v ústavu, Zbrožek Company

18.00  → 18.30  Křest nové publikace Divadelní ústav 1959-2009

18.30  →            Společenské setkání

 

Program semináře Financování a hodnocení divadel v České republice

 

Zahájení ve 13.30 hodin

 

1 → Systém státní podpory profesionálních divadel

František Zborník, ředitel Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury

 

2 → Grantový systém hl. města Prahy v  oblasti kultury a umění na léta 2010–2015 se zaměřením na oblast

divadla

Vladimír Procházka, člen Poradního sboru primátora hl. m. Prahy, ředitel Činoherního klubu

 

3 → Aktuální stav financování českých divadel

Stanislav Doubrava, člen výboru Asociace profesionálních

divadel České republiky, ředitel Naivního divadla Liberec

 

D → Diskuze, přestávka

 

4 → Evaluační procesy v  kultuře

Hana Maříková, Katedra kulturologie FF UK v Praze

 

5 → Metodika měření výkonnosti divadel

Jana Bejvlová, Blanka Chládková, Divadelní fakulta JAMU v Brně

 

6 → Audity divadel

Daniela Šálková, ředitelka Divadla v  Dlouhé,

Doubravka Svobodová, ředitelka Divadla Na zábradlí

 

Registrace online → www.institutumeni.cz

 

Akce je součástí projektu Institutu umění podpořeného Ministerstvem kultury s  názvem „Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v  ČR”.

 

Zdroj: zdenka.lammelova@divadlo.cz
 

Autor článku: redakce