28.01.2022 09:29

Dětský divadelní soubor nabízí možnost spolupráce

Nabízíme uplatnění v oblasti lektorské, výuka v různých oborech činnosti např. výchova dramatická, hudební, hlasová, pohybová, artistická (šerm, žonglování) apod.

Dále nabízíme spolupráci režisérům, scénáristům, scénografům či hudebníkům, a to jak dlouhodobou tak i krátkodobou, dle vzájemné dohody. Nabízíme možnost seberealizace a uskutečnění vlastních nápadů či projektů s dětskými herci s perspektivou dlouhodobé prezentace vzniklých inscenací.

Nejlépe Brno – JM. Samozřejmě i z celé ČR – záleží na druhu spolupráce. Možnou součástí nabízené spolupráce je i účast na letním divadelním soustředění.

Další informace získáte na e-mail adrese: dobramuzika@centrum.cz

Autor článku: dobra muzika