16.12.2022 10:22

Digital Leap Modul 4 Francie: výzva k účasti pro umělce v oblasti tance a nového cirkusu

Hledáte způsob, jak svou uměleckou tvorbu zviditelnit na sociálních sítích, nebo vás zajímají vhodné digitální nástroje pro úpravu a vytváření živých vystoupení? Chcete své zkušenosti a svou tvorbu sdílet s umělci a kuturními manažery z Francie, Norska, Švédska, Finska, Litvy a Španělska? Zbývají nám dvě volná místa pro účast ve čtvrtém vzdělávacím modulu, který se zaměří na zapojení publika a nejmodernější digitální formáty. Místem konání je Aix-en-Provence, součástí pobytu bude návštěva BIAC (Biennale internationale des arts du cirque).

Modul 4 - Oslovení a zapojení publika prostřednictvím digitálních prostředků 

23. - 29. 1. 2023, Aix-en-Provence / Marseille, Francie

Vzdělávací modul se zaměří na klíčová témata v rámci zapojení publika a vzniku díla a zároveň bude zkoumat nejmodernější digitální formáty. Na příkladech z jiných oborů si ukážeme, jak oslovovat a jak se setkávat s publikem on-line, jak ho vtáhnout a jak se přizpůsobit nově vznikajícím participativním a imerzivním postupům. Modul, který se uskuteční v rámci BIAC (Biennale internationale des arts du cirque), se bude zabývat také tématem publika z etické perspektivy, přičemž se dotkne různých aspektů rozmanitosti a inkluze.

Organizátorem čtvrtého modulu Digital Leap je ARTCENA.

Kdo se může přihlásit? 

 • Cirkusoví a taneční umělci, kteří mají buď formální vzdělání v příslušném oboru, nebo pracovní zkušenosti na profesionální úrovni, nebo pro svou tvorbu v těchto oblastech obdrželi veřejnou podporu a kteří zároveň působí v České republice, ve Francii, Finsku, Litvě, Norsku, Španělsku nebo ve Švédsku.
 • Očekáváme zájem o získání nových digitálních dovedností, ochotu učit se novým věcem a zájem navázat kontakty s mezinárodní taneční a cirkusovou scénou.
 • Očekáváme, že účastníci se již prezentují na internetu, např. formou webových stránek nebo profilů na sociálních sítích, které budou moci využít jako pracovní materiál a nástroj i distribuční kanál v průběhu výuky.
 • Předpokládá se, že účastníci ovládají práci s počítačem a mobilními přístroji.
 • Předchozí pracovní zkušenost s mezinárodní spoluprací není podmínkou, ale očekáváme, že účastníci budou mít jasnou představu o tom, jak se chtějí uplatnit na mezinárodní scéně v budoucnu.
 • Vzdělávací moduly budou probíhat v angličtině, proto od účastníků požadujeme praktickou schopnost domluvit se anglicky na pokročilé úrovni.
 • Modul je vhodný pro umělce v jakékoli fázi jejich kariéry.
 • Věk účastníků není nijak omezen.

Jak podat žádost? 

Vyplňte prosím přihlašovací formulář. Buďte připraveni popsat své dosavadní zkušenosti s digitálními platformami a své budoucí plány na využití digitálních nástrojů a rozvíjení mezinárodního networkingu.

Přihlásit se můžete do obou modulů, ale můžete být vybráni pouze do jednoho z nich. Není podmínkou účastnit se všech plánovaných modulů.

Do každého modulu budou vybráni čtyři umělci zastupující cirkus a/nebo tanec z každé z účastnických zemí; každý modul tak bude sestávat ze skupiny o 28 umělcích.

Všeobecné podmínky 

 • Účastníci musí být přítomni celých pět dnů trvání modulu/ů.
 • Účastníci budou používat vlastní notebook.
 • Dopravu a ubytování hradí Digital Leap. Stravování, místní dopravu a další náklady hradí účastník. Místní koordinátor nabídne účastníkům doprovodný program (návštěvy kulturních akcí, networking atd.).
 • Účastníci si musí zajistit vlastní cestovní pojištění, Covid pas a další doklady nutné k cestě do příslušné země.
 • Účastníci budou požádáni, aby po ukončení modulu poskytli organizátorům zpětnou vazbu.
 • Žádost musí být podána v angličtině.
 • Účastníci budou vyzváni, aby v rámci přípravy na učební modul vypracovali úkoly zadané v 2-3 týdnech před jeho začátkem.
 • Svou účastí v modulu účastník poskytuje souhlas s tím, že bude fotografován a natáčen pro potřeby tvorby materiálů a komunikačních aktivit souvisejících s aktivitami v rámci projektu Digital Leap.
 • Podáním přihlášky žadatel souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů Digital Leap a použitím uvedených údajů.

Přijímání přihlášek bude ukončeno v pátek 23. 12. 2022 v  12:00 CET.

Výběr provedou partnerské organizace Digital Leap na základě řádně podaných přihlášek, přičemž mezi kritéria výběru patří kvalita přihlášky a různorodost účastníků.

O výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni na konci června.

Vybraní účastníci obdrží 2 až 3 týdny před akcí detailní informace spolu s materiály, s nimiž se seznámí před začátkem modulu.

Máte-li otázky ohledně výzvy nebo projektu, neváhejte nás kontaktovat:

Digital Leap je mezinárodní evropský projekt zaměřený na vzdělávání profesionálů z oblasti tance a nového cirkusu v digitálním marketingu a online prostředí. Kompletní informace o projektu najdete zde.

Autor článku: převzato z: https://www.performczech.cz/cs/vyzvy