20.11.2019 16:12

Digitální Ostravský divadelní archiv je přístupný veřejnosti

Historie umělecké činnosti českých divadel v Ostravě na www.divadelniarchiv.cz je po dvou letech práce přístupná veřejnosti. Kdokoli si může vyhledat údaje o repertoáru všech českých profesionálních divadel v Ostravě. „Zároveň je jasné, že tohle je práce natrvalo.  Ostravský divadelní archiv je živý materiál s nutností stále doplňovat údaje, zpřesňovat, opravovat případné chyby,“ říká iniciátor projektu, ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. Na ODA se začalo pracovat zhruba před dvěma lety poté, co samo NDM digitalizovalo své archivní materiály.

ODA mohl vzniknout především díky dotaci města Ostravy. Podle náměstka primátora Zbyňka Pražáka město uvolnilo téměř dva milióny korun, což pokrylo náklady technické a personální. Podle našich informací je to v Česku počin ojedinělý. Rozhodně se má naše město čím chlubit, divadla jsou zde skvělá a Ostravský divadelní archiv zjednoduší práci všem, kteří se zajímají o repertoárovou historii ostravských profesionálních scén - profesně či soukromě,“ ocenil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Informační databáze obsahuje název inscenace, jméno jejího autora i členů inscenačního týmu a herecké obsazení (včetně alternací), datum a místo premiéry, údaje o reprízách či derniéře, ohlasy z dobového tisku, kritiky a další dostupné údaje. A to u všech inscenací Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek Ostrava, Komorní scény Aréna i nově vzniklého Divadla Mír od vzniku až do současnosti. Chybějící údaje se snaží tým kolem koordinátorky Stanislavy Hruškové stále doplňovat. Stovky hodin práce strávila ona i její spolupracovníci nejen v archivech divadel, ale například také v Archivu města Ostravy. „Je třeba ocenit ohlasy a spolupráci veřejnosti i mnoha bývalých pracovníků divadel, kteří věnovali ke zpracování množství fotografií a faktických informací,“ doplnil ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Systém Ostravského divadelního archivu umožňuje vyhledávání nejen podle autora či názvu inscenace, ale také podle divadel i jejich scén. Všechny tyto kategorie lze libovolně kombinovat či časově ohraničit, čímž je umožněno co největší zpřesnění dotazu. V případě více titulů uvedených v jednom večeru jsou tyto inscenace z důvodu vyhledávání uvedeny zvlášť. Zároveň mohla být divadelní hra uváděna pod jiným či pozměněným názvem. Databáze je tedy striktně repertoárová.

Některé údaje do vytvořené databáze (data repríz, jména herců apod.) byly dohledávány či ověřovány v dobovém denním tisku v archivech a v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Národní divadlo moravskoslezské uzavřelo s touto organizací v květnu roku 2019 smlouvu o spolupráci, na jejímž základě si instituce vyměňují a zpřesňují informace, ale IDU pomáhá při pořizování audio a video záznamů rozhovorů a vzpomínek významných osobností na divadelní provoz, tvorbu inscenací v jednotlivých divadlech nebo spolupráci s dalšími kolegy.

Mnoho materiálů nám přinesli i pravidelní diváci či bývalí zaměstnanci ostravských scén. Díky těmto příspěvkům jsme mohli doplnit několik neúplných či zcela chybějících údajů. Získali jsme mnoho materiálů vztahujících se nejen k místním divadlům a kulturním organizacím, ale i k souborům a institucím z celé republiky. Tyto prameny, které se bezprostředně nevztahují k našemu výzkumu, jsme předali dalším institucím, upřesnila Stanislava Hrušková.

Zároveň Stanislava Hrušková potvrzuje a rozvádí slova ředitele NDM Jiřího Nekvasila o trvalé práci. „Máme mnoho materiálů, zejména fotografií, o kterých nevíme téměř nic. Jsou na nich tváře a inscenace, které je nutné pojmenovat. V tomto nám pomáhají bývalí zaměstnanci divadel. Budeme i nadále pokračovat v natáčení záznamů s pamětníky, zabývat se zpřesňováním informací, doplňováním dalších údajů a budeme hledat nové možnosti, jak projekt obohatit. Důležitá je průběžná aktualizace a doplňování s ohledem na současnou činnost všech ostravských divadel,“ zdůraznila Hrušková.

Profesionální divadla v Ostravě (především z ideologických důvodů) fungovala v 80. letech 20. století pod jednou hlavičkou a po osamostatnění a posléze vzniku Komorní scény Aréna nikdo neshromažďoval přehledně materiály z jejich historie a práce na jednom místě. Digitální podoba umožní další úpravy a průběžné doplňování a bude pro veřejnost velmi pohodlně dostupná,“ uzavřel ředitel NDM Nekvasil.

Tým pod vedením Stanislavy Hruškové byl desetičlenný. Během akademického roku v rámci svých praxí spolupracovali s Ostravským divadelním archivem i studenti ze Slezské univerzity v Opavě, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně. Byli nápomocni především při bádání v Archivu města Ostravy, při katalogizaci již získaných materiálů nebo při pořizování audio a videozáznamů.

Autor článku: Stanislava Hrušková

Digitální Ostravský divadelní archiv je přístupný veřejnosti

Zprávy

11.12.2019

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus oslaví 10. narozeniny

CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus si v únoru příštího roku připomene deset let od založení. Průkopnická organizace veřejných cirkusových kurzů pro děti a dospělé vybudovala největší youth centrum v České republice, rozvinula obor social cirkusu, který využívá techniky nového cirkusu pro rozvoj osobnosti účastníků po všech stránkách a zlepšuje jejich sociální dovednosti, založila mezinárodní festival nového cirkusu Cirkopolis a podporuje nově vznikající novocirkusové projekty.

10.12.2019

Ve Státní opeře pokračuje kolaudace, předána bude 15. prosince

V opravované historické budově Státní opery dnes začali instalovat nová křesla, současně pokračuje kolaudace budovy. Oficiální předání stavby Národnímu divadlu by se mělo uskutečnit 15. prosince. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem navýšení byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky.

05.12.2019

Východočeské divadlo Pardubice slaví 110. výročí svého otevření

Východočeské divadlo si 11. prosince připomene 110. výročí otevření nádherné secesní budovy Městského divadla v srdci Pardubic. Toto významné jubileum oslaví současní zaměstnanci divadla se svými bývalými kolegy i zástupci partnerských společností během slavnostního večera, v rámci něhož budou předána ocenění vybraným osobnostem, které se nesmazatelným písmem zapsaly do historie Východočeského divadla.