30.10.2007 00:00

DILIA vyhlašuje Divadelní grant pro rok 2008

Divadelní grant DILIA - pro podporu inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na původní tvorbu.

 • Grant je určen pro studentské projekty vysokých uměleckých škol (DiFA JAMU Brno a DAMU Praha) a filosofických fakult (FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc).
 • Studentským projektem se rozumí takový, jehož hlavní inscenační tým (režie, scénografie, úprava atd.) je tvořen pouze studenty. Podpora je zaměřena zejména na scénická čtení a inscenace původních českých textů či dosud neuvedených překladů zahraničních her. O grant se mohou ucházet jak projekty vytvořené v rámci školní výuky, tak projekty vytvořené na základě vlastní iniciativy studentů.
 •  Žádost o grant podává přímo student (sám autor, produkční ...). Autor projektu (kolektiv) musí být v době podání žádosti řádným studujícím jedné z výše uvedených fakult.
 • Žádost o grant musí obsahovat:
  - popis projektu – název projektu, autoři, inscenační tým, koncepce projektu, předpokládaná doba uvádění, přínos projektu (max. 2 strany A4)
  - rozpočet projektu
  - potvrzení školy, že případné finanční prostředky z grantu DILIA budou vyúčtovány prostřednictvím dotyčné školy.
 • Žádost musí být odevzdána ve dvou kopiích na adresu Divadelní oddělení DILIA, Krátkého 1, Praha 9, 193 00 + 1x elektronicky na e-mail: kolouchova@dilia.cz
 • Projekty hodnotí komise složená ze zástupců DILIA.
 • Grant se poskytuje na projekty uskutečněné v následujícím kalendářním roce, žádosti o grant musí být podány na adresu vyhlašovatele grantu nejpozději do 30. listopadu 2007. Grantová komise rozhodne nejpozději do deseti dnů od uzávěrky žádostí o přidělených částkách úspěšným žadatelům. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy.

www.dilia.cz/granty

kolouchova@dilia.cz 

Autor článku: Informace z divadel