11.04.2007 00:00

DILIA vypisuje stipendia na workshop pro mladé překladatele z ruštiny

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již počtvrté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů rusistiky, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Smyslem je přiblížit problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou svou práci konzultovat, na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními.

Dále se budou podílet na přípravě scénického čtení a vyzkouší si tak konkrétní práci při realizaci přeloženého textu. Počítáme i s účastí některých autorů, setkání s nimi může být také velmi zajímavou součástí workshopu. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.

Všichni účastníci obdrží stipendium.

·Termín podání přihlášek: do 15. května 2007

·Počet míst: 5

·Výběr účastníků a textů: do 10. června

·Zahájení dílny: červen

·Odevzdání překladů: do 31. srpna

·Závěrečné setkání a diskuse nad překlady: září

V listopadu 2007 proběhnou scénická čtení vzniklých překladů za účasti některých autorů.

Přihláška je ke stažení na www.dilia.cz/dilna

Další informace Vám poskytne Marie Špalová z agentážního oddělení DILIA spalova@dilia.cz, tel: 266 199 861).

Zdroj: spalova@dilia.cz

Autor článku: Informace z divadel