08.09.2020 10:37

Divadelná Nitra zverejnila hlavný program

Ako blízko má k sebe umenie a morálka? Čo je dnes etické a čo nie? Festival Divadelná Nitra kladie otázky a hľadá odpovede. Niekoľkomesačná divadelná prestávka sa, dúfajme, končí. Milovníkov scénického umenia čakajú už o niekoľko týždňov zaujímavé inscenácie zo Slovenska aj inovatívne diela zahraničnej tvorby. Návštevníci a pozvaní umelci 29. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (25. – 30. september 2020) sa na niekoľko dní ocitnú na „území étos“, kde môžu skúmať vlastné morálne ideály v konfrontácii so svetom naokolo.

Kde ležia naše osobné hranice morálky? Čo je pre nás neprijateľné a čo sme ochotní tolerovať? Ako sa prekrývajú naše hodnoty s mravnými normami spoločnosti, ktorej súčasťou sme? Divadelná Nitra prostredníctvom svojho programu bude klásť otázky, ktoré si nesieme v sebe a ktoré sa dostávajú do popredia najmä v hraničných situáciách, napríklad aj takých, ktorými prechádzame v poslednom období.

Hlavný program – Divadelná Nitra 2020

Zahraničie prinesie filozofickú esej aj stand-up komédiu

Na rozdiel od predošlých ročníkov upriami ten nadchádzajúci pozornosť najmä na domácu tvorbu a ukáže pestrosť tém či prístupov k divadelnému umeniu, ktoré tu vznikajú. Väčší priestor pre slovenskú tvorbu je svojím spôsobom aj etickým odkazom autorom, ktorí utrpeli straty v koronakríze. Festivalu sa však aj v zložitej situácii podarilo do Nitry pozvať zahraničné súbory – ale iba z krajín, ktoré v čase uzávierky programu boli označené ako bezpečné. Diváci si tak budú môcť pozrieť tri inscenácie spoza hraníc, časť z výberu kurátorov zahraničného programu Jána Šimka a Martiny Vannayovej.

Z Česka to bude expresívna, strhujúca divadelná esej o slobode, obeti a (ne)politickej politike režiséra Miroslava Bambuška Kacírske eseje. Inscenácia odkazuje na jedno z najvýznamnejších diel českého filozofa Jana Patočku, ktorý je jej ústrednou postavou. Sleduje posledné mesiace jeho života, ktoré sa začínajú aktivitami v hnutí Charta 77 a končia jeho smrťou spôsobenou násilnými výsluchmi na Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Projekt vznikol v spolupráci spolku Mezery a Studia Hrdinů.

Sľúbite, že nebudete mesiac jesť mäso? Alebo že nakúpite od lokálnych farmárov každý týždeň za 10 eur? „Environmentálni kazatelia“ Davis Freeman a Jerry Killick hneď v prvý deň festivalu vyzvú divákov, aby zložili sedem ekologických sľubov, ktoré by mohli zachrániť našu planétu. Late night „two men show“ 7 sľubov predstaví týchto umelcov prichádzajúcich z Bruselu v zábavnej forme, no ponúkne aj silné etické posolstvo. Americký performer pôsobiaci v Belgicku Davis Freeman a štúdio na pomedzí divadla, tanca a vizuálneho umenia Random Scream príde na scénu aj neskôr, a to s ďalším nezvyčajným formátom – stand-up komédiou Zmaľovaná huba, v ktorej sa spájajú otázky života a smrti, hnutie #metoo a príbehy predkov, ktorí boli členmi neslávne známeho Ku Klux Klanu. „Môžeme sa ocitnúť pod kontrolou minulosti našich predkov, ale ako to vieme prelomiť a jednoducho vrátiť späť? Ako sa vieme pohnúť ďalej, keď sme konfrontovaní s nečakanou smrťou priateľa alebo príbuzného? Zmaľovaná huba je oslavou rozbitých momentov a toho, ako sa môžeme konfrontovať s minulosťou, aby sme mohli hľadieť do budúcnosti,“ pýta sa i odpovedá autor.

(Ne)menné morálne pravidlá spoločnosti v čase

Dá sa hercom veriť? Hrajú divadlo aj v živote? Kedy herec hovorí pravdu? Na javisku? Na námestí? Aká bola úloha divadelníkov v Novembri ʼ89? A aká je dnes, keď Slovensko zasiahli masívne protesty či keď sme doma prečkávali pandémiu? Herecké generácie Slovenského národného divadla od Emílie Vášáryovej až po Dominiku Kavaschovú sa v inscenácii Dnes večer nehráme vracajú k úlohe, ktorú umelci zohrali v Nežnej revolúcii. Divadelná rekonštrukcia kľúčových momentov našej spoločnosti vznikla v tvorivej spolupráci hercov s renomovaným českým režisérom Jiřím Havelkom. „Inteligentná, intenzívna a neraz vtipná skladačka obrazov nestavia revolučnému obdobiu pomník, ale vedie s ním polemický dialóg. Poukazuje na to, ako sa rodila občianska spoločnosť na Slovensku, a reflektuje zraniteľnosť a niekedy aj naivitu tých, ktorí ju pomáhali aktivovať,“ hovorí o diele kurátor Milo Juráni.

Myslia si, že peniaze im dávajú všetku moc sveta a že si môžu kúpiť všetko a všetkých. Biblický revival Komedia česká o bohatci a Lazarovi, s ktorým na festival príde Slovenské komorné divadlo Martin, ich pýchu a egoizmus ostro demaskuje a pranieruje. Stará renesančná moralita Pavla Kyrmezera, napísaná v biblickej češtine, je aj po storočiach aktuálna a v réžii Lukáša Brutovského nastavuje nemilosrdne kritické zrkadlo dnešnej konzumnej a materialistickej spoločnosti. Moderná, vizuálne sugestívna a hudobne originálna inscenácia ponúka sústredený herecký výkon kolektívu, ktorému dominuje Tomáš Mischura v role samoľúbeho egoistického boháča, predstaviteľa dnešnej zbohatlíckej smotánky.

Nezvyčajný divácky zážitok sľubuje prvá imerzná inscenácia v kamennom divadle na Slovensku Tichá noc, tmavá noc. Dobrodružstvo sa začne presunom z Nitry do Zvolena, kde sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského budú odohrávať zlomové dni druhej svetovej vojny. Začína sa Slovenské národné povstanie a návštevníci sa voľne pohybujú medzi desiatkami javísk a podľa ľubovôle vstupujú do interakcie s dejom. V rôznych zákutiach divadla sa paralelne odohrávajú viaceré príbehové línie, dialógy strieda rýchla akcia, a kto sa chce orientovať v deji, musí byť v strehu. Autorka Marie Nováková a režisér Ivo Kristián Kubák vytvorili výnimočný a neočakávaný divadelný zážitok. Zvolenské divadlo je tak po prvý raz v programe Divadelnej Nitry.

Autorský ponor do sveta neviditeľných

My a oni alebo o tých medzi nami, ktorých často nevidieť či o ktorých je tabu hovoriť. Divadelná Nitra ponúka priestor aj silným autorským dielam, ktoré otvorene rozprávajú príbehy ľudí vyčlenených zo spoločnosti a prenikajú tak za múr vystavaný okolo inakosti. Jedinečným príkladom je banskobystrické Divadlo z Pasáže, ktoré ako jediné slovenské profesionálne divadlo dlhodobo pracuje s mentálne znevýhodnenými hercami. Na festivale uvedie inscenáciu Norma, ktorá mapuje a destiluje materiál nazbieraný počas dvojmesačných rozhovorov a skúšok s hercami a herečkami tohto súboru. Režisérka Monika Kováčová s nimi vedie dialóg o tom, čo je v ich živote dôležité, čo by chceli dosiahnuť a ako by chceli byť vnímaní spoločnosťou. Diváka provokuje svojou nekompromisnou úprimnosťou, sprítomňuje inakosť a zároveň s humorom rozrušuje hranice medzi „my“ a „oni“.

Téme inakosti sa venuje aj inscenácia Zimná cesta Petra Mazalána, ktorá sa zaoberá fenoménom neurodiverzity a prispieva k diskusii o autizme. Mazalán ako vyštudovaný operný spevák vo svojich dielach spravidla prepája operné inšpirácie s témami, ktoré ho osobne zaujímajú. V Zimnej ceste je to piesňový cyklus Franza Schuberta Winterreise, inšpirovaný poéziou Wilhelma Müllera, a rovnomenná hra Elfriede Jelinekovej. V oboch východiskových dielach nachádza autor paralelu s ťažko uchopiteľným vnútorným svetom autizmu, v ktorom momenty fascinácie a hlbokého zaujatia striedajú chvíle rozrušenia a sociálnej izolácie. Výsledkom je netradičná multidruhová inscenácia, v ktorej sú väčšmi než dej dôležité pôsobivosť a atmosféra.

Slovný šerm klienta a dílera v mnohom pripomína dialóg Mefistofela a Fausta, len tu nie je vôbec jasné, kto je démonom a kto tým, čo prahne. Slovenský režisér najmladšej generácie Martin Hodoň z platformy GAFFA vytvoril v inscenácii V samote autorskú variáciu hry Bernarda-Marieho Koltèsa V samote bavlníkových polí. Filozofický traktát o mužoch skúma možnú hĺbku ich intímneho vzťahu a podnecuje úvahy o rôznych prejavoch moci, akými sú snaha vlastniť, túžba kontrolovať či manipulovať, ale aj o prejavoch skutočnej slabosti a krehkosti. Minimalistické dielo na hranici súčasného tanca a fyzického divadla precízne pracuje s napätím a intenzitou a divákom ponúka strhujúci herecký duet Marka Kristiána Hochmana a Františka Maňáka.

Popôrodná depresia, bolesti, laktačná psychóza i partnerské nedorozumenia – to sú úskalia materstva, o ktorých sa aj dnes diskutuje skôr na anonymných fórach ako v celospoločenských debatách. Autorská hra Veroniky Malgot, Lýdie Ondrušovej a Laury Štorcelovej Ľúbim ťa a dávaj si pozor nadväzuje na dramaturgickú líniu Divadla NUDE, ktorá sa zameriava na rôzne aspekty života ženy. V tejto inscenácii, ktorá vznikla ako bytové divadlo a vychádza z autentických príbehov hereckých predstaviteliek, autorky tematizujú materstvo a ďalšie rozmery tejto témy, ako neplodnosť, neplánované rodičovstvo či život slobodnej matky. Úprimné výpovede a rozmanitosť tvorivých prístupov prinášajú zážitok určený nielen pre ženské publikum, práve naopak. Festivalové predstavenia sa uskutočnia na netradičnom mieste – vo funkcionalistickej vile manželov Kollmannovcov.

Slovenské inscenácie vybrali tento rok divadelní odborníci Monika Michnová, Martina Mašlárová, Róbert Mankovecký a Milo Juráni. Štvorica skúsených kurátorov zároveň pracuje aj na martinskom festivale Dotyky a spojenia, čím vznikla bližšia spolupráca týchto festivalov.

Mimo kurátorského výberu, v sekcii Festival Extra má Divadelná Nitra pripravené špeciálne predstavenie. Po viac ako 40 rokoch od prvej premiéry slávnej inscenácie Dom Bernardy Alby v réžii Jozefa Bednárika sa na dosky Divadla Andreja Bagara v Nitre dostala hra Federica Garcíu Lorcu. Nový text českej autorky Anny Saavedrovej v réžii Mariána Amslera Dom prináša správu o súčasnej spoločnosti, ktorá nevie reagovať na inakosť. Inscenácia poukazuje aj na ďalšie témy, ktoré rezonujú v súčasnosti, ako napríklad bigotné dodržiavanie tradícií, spoločenské normy, predsudky či spoločenské odsúdenie, a to na pozadí občianskej vojny v Španielsku.

Svetové uvedenie slovenských tanečných diel

Medzinárodný presah majú aj dve inscenácie, ktoré vznikli ako súčasť európskeho projektu Be SpectACTive! a na Divadelnej Nitre sa predstavia publiku po prvý raz. Realizáciou týchto projektov napĺňa Asociácia Divadelná Nitra ambíciu podporovať slovenských umelcov v medzinárodnej tvorbe a prispievať k ich etablovaniu sa na svetovej scéne.

Známa osobnosť súčasného slovenského tanca, choreografka a performerka Petra Fornayová predstaví ako work in progress svoje najnovšie multižánrové dielo Zelená je tráva, v ktorom sa ponára do rôznorodých úvah o budúcnosti sveta. „Ak sa naplnia apokalyptické predpovede o klimatických zmenách, hoci len čiastočne, tak máme dnes bližšie k dystópii než k utopickému zázraku a mravný zákon v nás čakajú výzvy,“ hovorí Fornayová, ktorá sa prostredníctvom scénického diela zamýšľa nad tým, čo nás ako civilizáciu presvedčí o zmene nastaveného diskurzu.

Participatívna inscenácia Zelená je tráva vzniká nielen na Slovensku, ale predovšetkým prostredníctvom kreatívnych rezidenčných pobytov aj v Slovinsku, Írsku a Belgicku. Do výskumu zapája miestne obyvateľstvo s cieľom doplniť nový geografický kontext. Vzhľadom na obmedzenia ciest do zahraničia v dôsledku epidémie ochorenia COVID-19 sa zatiaľ zrealizoval len jeden umelecký rezidenčný pobyt, ktorý hostil Plesni Teater Ljubljana. Výsledky tohto procesu predstaví popri skúšaní na Slovensku umelecký tím vo výnimočnej festivalovej prezentácii. Premiéra projektu je plánovaná na prelome rokov 2020 a 2021.

Pocity, ktoré vyvoláva dnešná doba a prichádzajúca dospelosť, zase mapuje tanečná inscenácia Ikarus, ktorá vznikala vo viac ako ročnom procese paralelne v Nitre a v Prahe v spolupráci profesionálnych tanečníkov a tínedžerov z oboch krajín. Mladí performeri s trojicou umelcov Marie Gourdainová (Francúzsko), Jaro Viňarský (Slovensko) a Václav Kalivoda (Česko) tak roztancujú festival okolo témy hraníc a slobody. Projekt Ikarus prebieha v koprodukcii siete Be SpectACTive! a v úzkej spolupráci s festivalom Tanec Praha a ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

 Hlavný program Divadelnej Nitry doplní bohatý sprievodný program, ktorý bude previazaný s témou festivalu. Chýbať nebudú diskusie na rôzne témy. V sobotu 26. 9. to bude veľká verejná debata Asociácie Divadelná Nitra a Denníka N známe/neznáme územia étos s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života, na ktorú v pondelok 28. 9. a v utorok 29. 9. nadviažu diskusie územie étos 1územie étos 2.

Festival spestria hudobné vystúpenia verklikárov, kapiel Genius Locci a La3no Cubano či súrodencov Mareka a Martina Geišbergovcov. Na záver je pripravený Shakespeare Koncert, ktorý predstaví zhudobnené sonety a výstupy z hier najznámejšieho svetového dramatika v podaní Aleny Pajtinkovej, Daniela Žulčáka, Tomáša Gregu, Ľuboša Kostelného, Davida Hartla, Vladislava Plevčíka a ďalších.

Počas festivalu si návštevníci môžu pozrieť niekoľko výstav, napríklad dielo holandského fotografa Eliho Dijkersa v MʼArt Print Gallery vo Veľkom Záluží, výstavu fotografií a iných dokumentov pripomínajúcich legendárnu inscenáciu Jozefa Bednárika Dom Bernardy Alby – Vtedy a dnes vo vstupnom foyeri Štúdia DAB, výstavu Divadelného ústavu theatre.sk k stému výročiu slovenského profesionálneho divadla či viaceré výstavy v priestoroch Nitrianskej galérie a Ponitrianskeho múzea.

Zaujímavým spestrením programu budú standupové vystúpenia Gaba ŽifčákaPetra Petiara Lachkého, obľúbený sobotný Balónový sprievod centrom Nitry, vystúpenia klaunov Studio Underground: Stoppers, bohatý program divadelných predstavení na námestí, na železničnej stanici či v Synagóge.

Pre deti pripravil festival sériu bábkových predstavení Gašpariáda, Nové divadlo uvedie pankovo-animálno-maňuškovo-komediálny triler Kocúr v čižmách, Teáter Komika zase jarmočné divadlo o rytierovi hľadajúcom ľudské šťastie s názvom Príbeh rytiera, Divadlo Agapé vyšle Kapitána Kotvičkuna plavbu s deťmi, ktoré sa stávajú jeho námorníkmi, a Ponitrianske múzeum ponúkne možnosť zahrať sa na archeológov.

Počas festivalu uskutočnia niektoré svoje aktivity aj celoročné projekty Asociácie Divadelná Nitra – integračné umelecké aktivity pre deti projektu Tulipán online vrátane objektu Black Box výbeh, projekt znovuobjavovania umeleckých a architektonických diel vo verejnom priestore Nitry Aj toto je umenie, medzinárodný seminár umeleckej reflexie pre mladých kritikov V4@Theatre Critics Residency, medzinárodný projekt na aktivizáciu divákov Be SpectACTive! a vzdelávací projekt pre študentov vysokých umeleckých škôl Ako na divadlo.

Dvadsiaty deviaty ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Synagógy, Vily K a na Svätoplukovom námestí.

www.nitrafest.sk

Autor článku: Převzato z: https://nitrafest.sk/