16.04.2002 00:00

Divadelní dílna Hoštka 2002

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na Divadelní dílnu, která se bude konat v rámci projektu Hoštka 2002 ve dnech 16. 7. – 21. 7. 2002. Malebná obec Hoštka, ležící poblíž Litoměřic, bude v tomto termínu hostit 3. ročník úspěšného Sochařského sympozia, jehož účastníci se do vsi sjedou o týden dříve. V plenéru budou vytvářet objekty z kvalitního dřeva, náhrobního kamene a použitého kovu.

Cílem paralelní Divadelní dílny je zapojit mladé amatérské divadelníky do příprav a realizace Pouličního divadla, podpořeného grantem Open Society Fund, zaměřeného na ztvárnění momentů z historie obce Hoštka. Ochotnické divadelní soubory, ale i jednotlivci z celé ČR tak budou mít možnost intenzivně pracovat v inspirativním prostředí a pod vedením kompetentních divadelních odborníků. Účastníci dostanou prostor pro soustředěnou práci na vlastních představeních (může jít o dlouhodobě rozpracované celky nebo o kusy vzniklé na místě) a zároveň budou vyzváni a vedeni k přípravě a účasti ve výše zmíněném pouličním divadle.

Pořadatelé jsou schopni zajistit bezplatné ubytování v sportovních podmínkách místní ZŠ, stravování v jídelně JZD formou menu za přijatelnou cenu; k dispozici bude divadelní sál se základním vybavením (zkoušet je samozřejmě možné kdekoli pod širým nebem) a dílna k výrobě kulis a rekvizit. Cestovné si hradí každý sám; jiné poplatky nevybíráme.

Máte-li zájem prožít příjemný týden s lidmi podobných zájmů, kontaktujte nás na mailové adrese nadvltavou@volny.cz nebo poštou adrese O. s. Nad Vltavou, Werichova 981, Praha 5 – Barrandov či telefonem 0603 592 318 (kontaktní osobou je Kateřina Petříková).

Vyplněnou přihlášku pošlete, prosím, nejpozději do 15. 5. 2002. Uzávěrka výběrového řízení bude 29. 5. 2002. Účastníci vybraní odbornou komisí, jejímiž členy jsou lektoři a zástupci pořadatelů, pak budou vyrozuměni do 3. 6. 2002.

Na shledanou v Hoštce se těší o. s. Nad Vltavou
nadvltavou@volny.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti