01.12.2022 12:10

Divadelní fakulta JAMU: konkurz (vedoucí Ateliéru činoherního herectví)

Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo: vedoucí Ateliéru činoherního herectví

Výše úvazku: dle dohody

Podmínky:

 • minimálně magisterský titul VŠ vzdělání uměleckého zaměření;
 • nejméně desetiletá aktivní divadelní praxe;
 • připravenost dále rozvíjet své pedagogické přístupy a prohlubovat své praktické pedagogické, didaktické a metodické dovednosti;
 • schopnost komunikace v cizím jazyce (AJ, NJ);
 • praxe ve výuce herectví výhodou;
 • zájem o vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou na oblast divadla a dramatu, případné další teoretické vzdělání/práce vztahující se k divadlu;
 • schopnost práce v týmu (součástí koncepce je navržení týmu nejbližších spolupracovníků z řad stávajících pedagogů, popřípadě nejen interních do výše 1,5 úvazku včetně pozice vedoucího);
 • organizační schopnosti doložené praxí, dispozice vést kolektiv a vytvořit synergickou vizi ateliéru a dostatečně zřetelně ji artikulovat.

Uchazeči k přihlášce přiloží:

 • profesní životopis
 • doklady o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • předložení koncepce směřování Ateliéru činoherního herectví, která reflektuje současný stav na DF JAMU; podklady k vypracování (akreditační spis, studijní a zkušební řád a další) jsou k vyžádání na sekretariátu DF e-mail: vikova@jamu.cz, tel: 542 591 301

Nástup: 1. září 2023 nebo dohodou.

První kolo výběrového řízení se uskuteční nad zaslanými materiály bez účasti uchazečů, druhé kolo formou osobního pohovoru pro pozvané 9. 1. 2023.

Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti zašlete nebo doručte osobně do 2. 1. 2023 na adresu: Mgr. Klára Viková, děkanát Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno nebo elektronicky na adresu: vikova@jamu.cz

Autor článku: převzato z: https://df.jamu.cz/