07.03.2012 12:59

Divadelní hra Karla Švenka „Poslední cyklista“ – premiéra a knižní vydání díla v Mexiku v Mexiku

Na počátku února 2012 byla v Mexico City v premiéře uvedena divadelní hra Karla Švenka „Poslední cyklista“.

Karel Švenk (1907-1945), člen pražské divadelní avantgardy, herec, režisér, spisovatel a skladatel, byl mezi prvními deportovanými z celé generace českých židovských umělců, kteří prošli branami Terezína, a v letech 1941 – 1944 zde vytvořili díla, která dodnes nezůstala zapomenuta (mj. dětská opera Brundibár Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera). Karel Švenk byl autorem několika terezínských divadelních pásem a rovněž písně Všechno jde, která se později stala hymnou terezínského ghetta. Hra „Poslední cyklista“ je jeho posledním dílem, které se dochovalo pouze ve zlomcích a k jehož rekonstrukci došlo díky záznamům herečky pí Jany Šedové (vlastním jménem Gertruda Popperová, roz. Skallová), jediné přeživší účastnice nastudování hry. Hra byla v Čechách uvedena v roce 1961 divadlem Rokoko pod režijním vedením Dareka Vostřela.

Hra je alegorií na pronásledování a perzekuci Židů (ve hře symbolizovaných cyklisty), jejíž premiéra v Terezíně byla z obav před reakcí nacistického vedení tábora Radou starších zakázána. Uskutečnila se však její první generálka a zachovaly se rovněž originální scénické a kostýmní návrhy, vytvoření architektem a jevištním a kostýmním výtvarníkem Františkem Zelenkou (1904-1944).

„Posledního cyklistu“ v Mexiku nastudovalo divadlo Thespis pod režijním vedením Isaaca Slomianskiho. Finanční podporu divadelnímu projektu poskytla zejména mexická pobočka Yad Vashem (Jad Vašem), ZÚ Mexiko se na přípravě divadelního projektu podílel organizační výpomocí při získávání archívních materiálů a při překladu díla a dále propagací divadelní hry. Z iniciativy ZÚ Mexiko následně vzešlo knižní vydání divadelní hry, které je již v současné době v prodeji a bude slavnostně představeno ve spolupráci s Francouzským kulturním centrem v Mexiku v nejbližší době. ZÚ knižní vydání díla podpořil z prostředků přidělených mu na podporu a propagaci českého jazyka a literatury.

Autor článku: Klára Kadlecová

Divadelní hra Karla Švenka „Poslední cyklista“ – premiéra a knižní vydání díla v Mexiku v Mexiku