23.06.2020 10:24

Divadelní kroužky Paměti národa od září v jedenácti městech České republiky

Máte rádi divadlo a zajímá vás moderní historie? V Divadle Paměti národa vyprávíme s dětmi staršího školního věku a středoškoláky příběhy 20. století.  Vycházíme ze svědectví lidí, kteří dramatické chvíle uplynulého století prožili na vlastní kůži. Při veřejných vystoupeních se snažíme oživit zapomenutá místa naší historie.

Divadelní kroužky pod vedením zkušených lektorů se od září kromě Prahy (kde zkoušíme v Divadle v Dlouhé, Na Jezerce, Pod Palmovkou a v Kaštanu) rozjedou ještě v Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, v Plzni, Českých Budějovicích, na Klatovsku, v Plané a v Berouně. Bližší informace o způsobu naší práce a předběžnou přihlášku naleznete na webu: divadlo.pametnaroda.cz

Tvůrčí cestou vedeme mladé lidi k zájmu o naši historii a poskytujeme prostor pro vyjádření vlastního názoru a reflexi událostí.

Přijďte mezi nás, ještě máme volná místa a těšíme se na Vás!


Umělecká vedoucí projektu: MgA. Tamara Pomoriški; tamara.pomoriski@postbellum.cz

Koordinátorka: Bc. Zuzana Burdová; zuzana.burdova@postbellum.cz

Autor článku: Zuzana Burdová