10.03.2021 09:36

Divadelní lektoři rozvíjí práci s publikem v českých divadlech i v době pandemické

Asociace divadelních lektorů sdružuje nejen divadelní lektory, ale také profesionální divadelní scény, které chtějí rozvíjet práci s publikem (audience development) a originálním způsobem oslovit nové i stávající diváky. Vznikla z iniciativy divadelních lektorů, divadel a vysokých uměleckých škol.

Divadelní lektoři pečují o komunitu konkrétní divadelní scény prostřednictvím umělecko-vzdělávacích projektů. Ať už jde o doprovodné workshopy a diskuse ke konkrétním inscenacím, vedení amatérských souborů při divadle, či nejrůznější vzdělávací i zážitkové kurzy. Divadelní lektoři se zaměřují na prohlubování osobního vztahu diváka ke konkrétní divadelní instituci, stejně jako na přiblížení divadelního umění rozličným cílovým skupinám.

Asociace divadelních lektorů vznikla na základě dlouhodobé spolupráce divadelních lektorů Národního divadla, Národního divadla moravskoslezského a Divadla Drak s dramaticko-výchovnými katedrami DAMU a JAMU pod záštitou Institutu umění/Divadelního ústavu. Podporuje divadelní lektory: připravuje pro ně workshopy, semináře, networkingová setkání, stáže a hospitace. Nabízí však také konzultace divadlům i jejich zřizovatelům, komunikuje s vysokými školami, s Asociací profesionálních divadel, zprostředkovává kontakty.

V letech 2021/2022 bude Asociace díky podpoře EHP a Norských fondů ve výši 1,285 mil. korun v této činnosti pokračovat a navíc školit nové divadelní lektory v kurzu divadelního lektorství pro výkonné umělce a zaměstnance divadel. Vzdělání a rozhled v oblasti práce s publikem si díky projektu mohou rozšířit také studenti vysokých škol formou meziuniverzitního semináře na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Ve vybraných českých divadlech bude Asociace v následujících dvou letech realizovat pilotní programy práce s publikem včetně analýzy potřeb daného divadla i jeho divácké komunity.

„Chceme iniciovat vznik nových lektorských projektů, dodat chuť a odvahu k zapojení divadelního lektora do života divadelní instituce. Jsme přesvědčeni, že je to právě divadelní lektor, kdo by mohl v současné pandemické realitě, hledat a nacházet nové způsoby práce s divadelním publikem a být pro divadla dalším opěrným bodem při komunikaci s divákem,” komentuje poslání neziskové organizace předsedkyně Rady Asociace divadelních lektorů a divadelní lektorka Národního divadla, Daniela von Vorst.

Ač se obor práce s publikem neustále vyvíjí a zvlášť poslední desetiletí přináší i do českého divadelního kontextu téma emancipace diváka, divadelní lektor je zde stále relativně nová a neobvyklá profese. Dle interního šetření v rámci disertačního výzkumu A. Hrnečkové spolupracovalo s divadelními lektory v roce 2018 jen 14 divadel v ČR, což představuje pouhých 8 % z celkového počtu 174 stálých scén v provozu.

„Publikum chce být a stále častěji je vnímáno jako partner, ne pouhý konzument uměleckého díla. Divadelní lektor pomáhá oběma stranám (divákům a tvůrcům) reflektovat vzájemné potřeby a hledat společné body zájmů. Pro divadla, která chtějí zodpovědně plnit veřejnou kulturní službu a reagovat uměním na současný svět, je spolupráce s divadelními lektory téměř nezbytná,” dodává Daniela von Vorst.

Ke stažení: Kdo je divadelní lektor?

Kontakt: asociace@divadelnilektori.cz
Zdroj: Tereza Strmisková, Asociace divadelních lektorů, www.divadelnilektori.cz

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz