05.10.2022 13:15

Divadelní spolek OUKEJ zve na premiéru inscenace Hrdinky?!

Již 10. října tohoto roku, sedmé hodiny večerní, v divadle Barka (Svatopluka Čecha 35a, Brno - Královo Pole) divadelní spolek OUKEJ uskuteční premiéru divadelní inscenace v režii Zoji Mikotové s názvem Hrdinky?! Dramaturgie se ujala Jana Ondrušová. Rekvizitu v podobě loutky vytvořila japonská výtvarnice a loutkářka Yumi Mráz Hayashi.

Veronika Slámová a Šárka Šildová nám představí HRDINKY Helen Kellerovou a Anne Sullivanovou. Helen Kellerová je hrdinkou nejen světa Neslyšících ale také nevidomých. Byla spisovatelkou, aktivistkou, lektorkou a první hluchoslepou osobou, která vystudovala Harvardovu univerzitu. Anne Sullivanová byla její učitelkou, životní průvodkyní a přítelkyní. Proč Hrdinky? Obě ženy totiž spojuje neuvěřitelná síla vůle, houževnatost, energie, nezdolný optimismus a nesporná genialita. Svými životy se tak staly inspirací nejen pro osoby sluchově a zrakově postižené, ale pro celou moderní společnost. Inscenace vznikla na motivy knihy Jindry Jarošové Via lucis.

Hrdinky?! - pro každého může být hrdina někdo jiný, z rozdílných důvodů a mohou to být i důvody zcela rozdílné. Tatáž věc může být pro někoho jen maličkostí či součástí běžného života, pro jiného obrovským pokrokem.

Komunikace patří k základním potřebám člověka. Lidé ji vnímají jako samozřejmost. Pokud však někdo nemůže komunikovat s ostatními, znamená to pro něho velkou frustraci. Lidé se sluchovým postižením zažívají největší bariéru právě v komunikaci. Příběh Helen Kellerové a Anne Sullivanové je inspirativní příběh nejen pro osoby se sluchovým postižením. A jsou tyto dvě ženy HRDINKY v pravém slova smyslu?

Helen Kellerová:
„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského
hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí.“

Anne Sullivanová:
“Nikdy jsem neučila jazyk jenom za pouhým účelem naučit jej; ale užívala jsem jej jako prostředek
ke komunikaci myšlenky; tímto způsobem bylo učení se jazyka zároveň nabýváním vědomostí.”

Inscenace Hrdinky?! má specifický edukativní charakter, přiblíží divákům dvě významné osobnosti. Helen Kellerovou a Anne Sullivanovou. Unikátnost inscenace tkví v tom, že protagonistkami jsou dvě herečky, z nichž jedna je neslyšící a druhá slyšící. Vzniká tak divadelní tvar, který prostřednictvím pohybového divadla, výtvarných prvků a v neposlední řadě s použitím českého znakového jazyka, si klade za cíl uměleckou formou představit divákům svět života s postižením, odlišné možnosti dorozumívání, seznámení se znakovým jazykem či Braillovým písmem, ale také zapůsobit především na mladé lidi jako inspirace k překonávání překážek a nepřízně osudu jakéhokoli druhu.

Inscenace je určena slyšícím a neslyšícím divákům. Vhodná je pro studenty středních škol. Cílem je ukázat, že i člověk, jehož životní startovní pozice jej předurčila v očích okolí k životu na okraji společnosti, se silou vůle a pílí může vypracovat až k nepředstavitelným a předem nemyslitelným cílům a výsledkům. Inscenace přináší osvětu mladým divákům v tématice života lidí s postižením a víru ve vlastní možnosti. Pro neslyšící diváky (studenty) bude navíc představení inspirativní a podpůrné vzhledem k vlastním zkušenostem s řešením komunikační bariéry ve většinové slyšící společnosti. Mimo uměleckou formu zpracování, inscenace přináší i faktické informace. Díky interakci mezi herečkami a publikem, diváci získají představu o pocitech člověka, který postrádá oba dva smysly.

Na každé představení navazuje krátký workshop či beseda, kde diváci budou moci sdílet své dojmy a postřehy a blíže se seznámí s českým znakovým jazykem, kulturou Neslyšících, a Braillovým písmem. Pro kolektivy ve vzdělávacích zařízeních bude workshop obsáhlejší a bude více zacílen na prožitkové a edukativní aktivity.

Divadelní spolek OUKEJ
O - oči; U - uši; K - komunikace; E - edukace; J - jazyk
Divadelní spolek OUKEJ sdružuje absolventy ateliéru Divadlo a výchova pro Neslyšící na divadelní fakultě JAMU v Brně. Mimo divadelní představení pro děti i dospělé, se spolek zaměřuje na vzdělávací semináře, tvorbu workshopů dramatické výchovy, spolupráci na výukových oporách, podporu neslyšících dětí a jejich rodin, zmírňování a odstraňování komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími. Součástí spolku OUKEJ je také skupina zaměřující se na umělecké tlumočení hudby a divadla do znakového jazyka - Hands Dance.

Hrdinky?!
premiéra 10. 10. 2022, 19 hod., Divadlo Barka – Brno Královo Pole

 www.ds-oukej.cz