18.06.2020 10:51

Divadelný ústav pripravil nový online katalóg o súčasných tvorcoch slovenského tanca a rozšíril aj projekt Súčasní režiséri Slovenska o 10 tvorcov

Online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do divadelnej sezóny 2018/2019. Prvá etapa projektu charakterizuje tvorivý štýl a zároveň analyzuje choreografické princípy nasledujúcich tanečných tvorcov: Tomáš Danielis, Soňa Ferienčíková, Lucia Holinová, Milan Kozánek, Andrej Petrovič, Radoslav Piovarči, Jana Tereková, Milan Tomášik, Jaro Viňarský, a v rámci tvorivého zoskupenia Debris Company Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková. Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby toho-ktorého choreografa či choreografky. Takto zvolená metodika umožňuje okrem identifikácie a rozboru príznačných autorských čŕt aj zmapovanie genézy autorského vývoja umelcov. Pomenovaním osobitých invenčných prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte. Online katalóg nájdete na stránke projektu 10 tvorcov súčasného slovenského tanca

.Divadelný ústav pokračuje vo výskumno-publikačnom projekte Súčasní režiséri Slovenska, zameranom na osobnosti súčasnej slovenskej réžie. Ide o dlhodobý projekt Divadelného ústavu, ktorý stavia na systematickej reflexii a analýze divadelného umenia. Druhá časť projektu má, podobne ako jeho prvá etapa, podobu prehľadného dvojjazyčného slovensko-anglického on-line katalógu. Tentokrát bolo do katalógu zaradených desať nových štruktúrovaných profilov režisérok a režisérov širšieho generačného rozpätia (Ľubomír Vajdička, Juraj Nvota, Martin Kákoš, Dodo Gombár, Dušan Vicen, Jozef Vlk, Soňa Ferancová, Gejza Dezorz, Michal Náhlík, Adriana Totiková). Všetkých 30 profilov nájdete na stránke projektu Súčasní režiséri Slovenska.

https://www.theatre.sk/

Autor článku: https://www.theatre.sk

Divadelný ústav pripravil nový online katalóg o súčasných tvorcoch slovenského tanca a rozšíril aj projekt Súčasní režiséri Slovenska o 10 tvorcov

Zahraniční divadlo

21.01.2021

Festival Nová dráma/New Drama 2021 sa uskutoční na jeseň 2021

Z dôvodu súčasnej bezpečnostnej a epidemiologickej situácie sa rozhodol organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, presunúť termín konania festivalu z mája 2021 na 11. až 16. októbra 2021. Festival sa bude konať v Bratislave a ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch výberových období.

20.01.2021

Vídeňská státní opera se kvůli protiepidemickým opatřením otevře jako muzeum

Vídeňská státní opera se v únoru opět otevře, ovšem kvůli protiepidemickým opatřením jako muzeum. Vedení slavného operního domu tak reaguje na víkendové rozhodnutí rakouské vlády o prodloužení plošné uzávěry.

17.01.2021

Opera NdB představí janáčkovské produkce na prestižním Hong Kong Arts Festival 2021

Po velmi úspěšném hostování na 45. ročníku prestižního mezinárodního Hong Kong Arts Festival s inscenací Janáčkovy Věci Makropulos v roce 2017 se brněnský operní soubor vrací na hongkongské festivalové pódium. Vzhledem k pandemické situaci se vedení festivalu rozhodlo pro účast zahraničních souborů v on-line formě prostřednictvím záznamů i live streamů. Původně plánované uvedení inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije tak vystřídají dva záznamy brněnských janáčkovských inscenací, které vznikly ve spolupráci s Českou televizí – Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.