18.06.2020 10:51

Divadelný ústav pripravil nový online katalóg o súčasných tvorcoch slovenského tanca a rozšíril aj projekt Súčasní režiséri Slovenska o 10 tvorcov

Online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do divadelnej sezóny 2018/2019. Prvá etapa projektu charakterizuje tvorivý štýl a zároveň analyzuje choreografické princípy nasledujúcich tanečných tvorcov: Tomáš Danielis, Soňa Ferienčíková, Lucia Holinová, Milan Kozánek, Andrej Petrovič, Radoslav Piovarči, Jana Tereková, Milan Tomášik, Jaro Viňarský, a v rámci tvorivého zoskupenia Debris Company Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková. Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby toho-ktorého choreografa či choreografky. Takto zvolená metodika umožňuje okrem identifikácie a rozboru príznačných autorských čŕt aj zmapovanie genézy autorského vývoja umelcov. Pomenovaním osobitých invenčných prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte. Online katalóg nájdete na stránke projektu 10 tvorcov súčasného slovenského tanca

.Divadelný ústav pokračuje vo výskumno-publikačnom projekte Súčasní režiséri Slovenska, zameranom na osobnosti súčasnej slovenskej réžie. Ide o dlhodobý projekt Divadelného ústavu, ktorý stavia na systematickej reflexii a analýze divadelného umenia. Druhá časť projektu má, podobne ako jeho prvá etapa, podobu prehľadného dvojjazyčného slovensko-anglického on-line katalógu. Tentokrát bolo do katalógu zaradených desať nových štruktúrovaných profilov režisérok a režisérov širšieho generačného rozpätia (Ľubomír Vajdička, Juraj Nvota, Martin Kákoš, Dodo Gombár, Dušan Vicen, Jozef Vlk, Soňa Ferancová, Gejza Dezorz, Michal Náhlík, Adriana Totiková). Všetkých 30 profilov nájdete na stránke projektu Súčasní režiséri Slovenska.

https://www.theatre.sk/

Autor článku: https://www.theatre.sk

Divadelný ústav pripravil nový online katalóg o súčasných tvorcoch slovenského tanca a rozšíril aj projekt Súčasní režiséri Slovenska o 10 tvorcov

Zahraniční divadlo

15.07.2020

Právě probíhá online studentský festival networku ITI/UNESCO, který sdružuje vysoké školy scénických umění celého světa

Letošní druhý ročník festivalu nese název “Theatre in and Beyond the Time of COVID-19” a jeho součástí jsou plné verze nebo ukázky ze studentských inscenací, konference a rozhovory s tvůrci. Program je titulkován do angličtiny nebo probíhá v anglickém jazyce. Představení a další doprovodné programy lze sledovat v různých časech od 13. do 19. července.

14.07.2020

Rozšírené číslo časopisu kød – konkrétne ø divadle už nie je v karanténe

Pandémia nám zamedzila možnosť vydať májové číslo, no v júni vám už nechceme ostať nič dlžní. V rozšírenom vydaní preto dokumentujeme najdlhšie obdobie bez živej kultúry od vzniku profesionálneho divadla na Slovensku. Na pandemickú situáciu sme sa zamerali ako na krízu, ktorá zasahuje do samotnej podstaty živého spojenia medzi tvorcom a divákom, devastuje kultúrny sektor, skúša politické elity, rovnako však provokuje k prekvapivým úvahám. Sumarizačné články zo Slovenska, Európy, ale aj ostatného sveta ponúkajú dnes ešte čerstvé spomienky, ktoré búdu v budúcnosti slúžiť ako dokument netradičnej situácie.

08.07.2020

Stanislav Moša nazkoušel ve slovinském Koperu koncertní projekt Století muzikálu

Po dlouhém vynuceném klidu se koperským divadlem opět rozezněla hudba, zpěv i zasloužený potlesk. Stanislav Moša tím navázal na své slovinské úspěchy z předchozích let (připomeňme například muzikály RENT a TITANIC či Straussovu operetu Netopýr). Novým projektem, který režisér Moša začal zkoušet koncem května, jakmile to podmínky ve Slovinsku dovolily, je koncertní představení Století muzikálu.