07.02.2020 09:59

Divadelný ústav (Slovensko) vyhlasuje nový ročník Bienále divadelnej fotografie

Bienále divadelnej fotografie 2020 vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav, partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.

Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel v oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave). Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční počas Roku slovenského divadla 2020.

http://www.theatre.sk/projekty/bienale-divadelnej-fotografie/aktualny-rocnik

Autor článku: Převzato z: Divadelný ústav Bratislava - newsletter