11.01.2021 09:53

Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu.

Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I. (Divadelný ústav, 2018), poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach.

Druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II., sa venuje slovenskej divadelnej kultúre v rokoch 1948 – 2000. Jednotlivé odborné texty sa sústredia na kratšie etapy vývinu a na jednotlivé divadelné druhy – činohru, operu, operetu, muzikál, tanec, bábkové divadlo. Autori v prehľadne vytvorených štúdiách podávajú plastický obraz slovenského divadla prostredníctvom analýzy významných osobností divadla v kontexte jednotlivých divadiel, zároveň reflektujú aj tvorbu dramatikov, hudobných skladateľov, režisérov, scénických a kostýmových výtvarníkov a interpretačných umelcov, z ktorých mnohí preslávili našu krajinu v zahraničí. Súčasťou publikácie je aj štúdia o vývine slovenskej teatrológie v danom období.

Dejiny slovenského divadla II. majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim pohľadom na vývoj slovenského divadla po druhej svetovej vojne s rešpektovaním historických predelových momentov vo vývoji našej spoločnosti (udalosti rokov 1948, 1968, 1989 a ich vplyv na celkovú politickú, spoločenskú a kultúrnu atmosféru).

Publikácia je určená pre milovníkov divadla, tvorcov i kultúrnu verejnosť, ktorá sa zaujíma o divadelné umenie v celom jeho spektre. A symbolicky popiera prirodzenú efemérnosť divadla, pretože ho zachytáva, v knižnej podobe, aj pre ďalšie generácie.

Dejiny slovenského divadla II. \Edícia Slovenské divadlo
2020

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
Vedecká redaktorka: PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.
Recenzenti: PhDr. Jaroslav Blaho, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., PhDr. Viera Polakovičová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD., PhDr. Terézia Ursínyová
Autori a štúdie:

ČINOHRA

Činohra 1948 – 1956 (Dária Fojtíková Fehérová)
Činohra 1956 – 1971 (Karol Mišovic)
Činohra 1971 – 1989 (Martin Timko)
Činohra 1989 – 2000 (Ľubica Krénová)
Ochotnícke činoherné divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

OPERA

Opera 1948 – 1956 (Michaela Mojžišová)
Opera 1956 – 1971 (Vladimír Blaho)
Opera 1971 – 1989 (Pavel Unger)
Opera 1989 – 2000 (Michaela Mojžišová)

OPERETA A MUZIKÁL

Opereta a muzikál 1948 – 2000 (Stanislav Bachleda)

TANEC

Tanec 1948 – 1971 (Miklós Vojtek)
Tanec 1971 – 1989 (Peter Maťo)
Tanec 1989 – 2000 (Eva Gajdošová)
Nezávislá tanečná scéna 1989 – 2000 (Maja Hriešik)
Amatérsky tanec 1948 – 2000 (Monika Čertezni)

BÁBKOVÉ DIVADLO

Bábkové divadlo 1948 – 1971 (Vladimír Predmerský)
Bábkové divadlo 1971 – 2000 (Ida Hledíková)
Ochotnícke bábkové divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

DIVADLO V KRITIKE, KRITIKA V DIVADLE

Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 (Soňa Šimková)

Grafický dizajn a zalomenie: Ondrej Gavalda

Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020 v edícii Slovenské divadlo.

Viac informácií o publikácii sa dozviete na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Eva Fačková

Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)

Zahraniční divadlo

21.01.2021

Festival Nová dráma/New Drama 2021 sa uskutoční na jeseň 2021

Z dôvodu súčasnej bezpečnostnej a epidemiologickej situácie sa rozhodol organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, presunúť termín konania festivalu z mája 2021 na 11. až 16. októbra 2021. Festival sa bude konať v Bratislave a ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch výberových období.

20.01.2021

Vídeňská státní opera se kvůli protiepidemickým opatřením otevře jako muzeum

Vídeňská státní opera se v únoru opět otevře, ovšem kvůli protiepidemickým opatřením jako muzeum. Vedení slavného operního domu tak reaguje na víkendové rozhodnutí rakouské vlády o prodloužení plošné uzávěry.

17.01.2021

Opera NdB představí janáčkovské produkce na prestižním Hong Kong Arts Festival 2021

Po velmi úspěšném hostování na 45. ročníku prestižního mezinárodního Hong Kong Arts Festival s inscenací Janáčkovy Věci Makropulos v roce 2017 se brněnský operní soubor vrací na hongkongské festivalové pódium. Vzhledem k pandemické situaci se vedení festivalu rozhodlo pro účast zahraničních souborů v on-line formě prostřednictvím záznamů i live streamů. Původně plánované uvedení inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije tak vystřídají dva záznamy brněnských janáčkovských inscenací, které vznikly ve spolupráci s Českou televizí – Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.