08.04.2021 13:14

Divadelný ústav vydal zbierku divadelných hier Jany Bodnárovej pod názvom Dievča z morského dna. Hry

Divadelný ústav vydal vo svojej edícii Slovenská dráma výber z divadelných hier slovenskej dramatičky Jany Bodnárovej. Kniha s názvom Dievča z morského dna. Hry je už dostupná v sieti slovenských kníhkupectiev, ako aj v IC Prospero na Jakubovom nám. 12.

Na Slovensku i v zahraničí uznávaná poetka, dramatička, prozaička a videoperformerka Jana Bodnárová je autorkou hier, televíznych scenárov a troch desiatok prozaických i básnických kníh pre dospelých aj pre deti a mládež. Medzeru v bibliografii spisovateľky vyplnil Divadelný ústav reprezentatívnym výberom z jej dramatickej tvorby vo svojej edícii Slovenská dráma. Okrem titulnej hry Dievča z morského dna (2008) sú do publikácie zaradené texty Spiace mesto (1987), Kozoroh (1988), Nohy (1988), Lampiónový sprievod (2002), Snežný vrchol (2012, druhá cena v súťaži DRÁMA) a Kolísky (2012). Kniha bola pripravovaná k okrúhlemu životnému jubileu autorky, pretrvávajúca pandémia však jej vydanie posunula takmer o rok.

Nielen divadelné hry, ale aj rozhovor a štúdia o autorke

Súčasťou knihy je rozsiahly rozhovor spisovateľky a filozofky Etely Farkašovej s autorkou a štúdia o Jane Bodnárovej ako dramatičke z pera literárnej vedkyne, pedagogičky na FiF UK Dagmar Kročanovej. Oba príspevky približujú čitateľovi „svet na hranici, v medzipriestore, ženské teritórium i náš subjektívny, vnútorný čas“ (E. Farkašová) a jej neopakovateľnú minimalistickú poetiku náznakov, symbolov, zvuku, ticha a obrazu. Štúdia D. Kročanovej a rozhovor s E. Farkašovou, ktorá je autorke generačne bližšia, ponúkajú žánrovo odlišný, navzájom sa však doplňujúci prístup.

Stručne a presne píše o širšom kontexte i jednotlivých hrách zaradených do tohto výberu Dagmar Kročanová vo svojej štúdii Slová a telá v časopriestore. Dielo Jany Bodnárovej sa podľa jej slov vyznačuje kultivovanosťou, artistnosťou, erudíciou aj citlivosťou, spontaneitou, kreativitou, prepája zámernosť a zmysel pre formu s vnímavosťou voči iracionalite a amorfnosti. Bodnárovú zaraďuje medzi výrazné súčasné slovenské spisovateľky, ktoré „sa po roku 1989 presadili v hľadaní nového dramatického a divadelného tvaru, často so zohľadnením skúseností experimentálnych, autorských či štúdiových divadiel (...) kombinovaním heterogénnych výrazových prostriedkov, štýlov a médií, čo korešpondovalo s estetikou postmoderny, prípadne postdramatického divadla.“

Osobnejší a intímnejší pohľad prináša rozhovor Etely Farkašovej s autorkou. Jana Bodnárová v ňom o svojej tvorbe hovorí: „(...) indivíduum naozaj veľmi často zobrazujem cez ženské postavy. Krehkosť človeka, jeho ovládateľnosť manipuláciou v rôznych časových a sociopolitických štruktúrach, ale i v intímnom živote. I tebou spomínaná ostrakizácia, vytlačenie na okraj, inakosť. V samej podstate teda vnútorná osamelosť, úzkosť, čosi ako nezreteľné ohrozenie. Toto považujem za kľúčové jadro v mojom písaní vôbec. Isteže sa s postavami do istej miery identifikujem, empaticky do nich vciťujem, a ak ide konkrétne o ženské postavy, sú mojimi vnútornými sestrami, kým text píšem. Ale zároveň ich z nadhľadu pozorujem.“

Tvorbu Jany Bodnárovej faktograficko-chronologicky dopĺňa v tejto knihe výberová bibliografia jej kompletného diela a súpis inscenácií podľa jej textov.

Grafický návrh a zalomenie: Nora Nosterská
Počet strán: 240
ISBN 978-80-8190-065-5

Viac informácií: webová stránka Divadelného ústavu.

Autor článku: Eva Fačková

Divadelný ústav vydal zbierku divadelných hier Jany Bodnárovej pod názvom Dievča z morského dna. Hry

Zahraniční divadlo

23.09.2021

Zahraniční hosté na Jatkách78 v Pražské tržnici

Londýnské duo Nikki & JD věnující se párové akrobacii vzbudilo na festivalu Fringe v Edinburghu pozornost. Jejich vzrušující debut Knot si v roce 2019 odvezl významnou cenu Total Theatre & Jacksons Lane Award v kategorii  nový cirkus i ocenění Herald Angel Award. Show vypráví prostřednictvím dechberoucí akrobacie a tísnivého tance o až bizarní blízkosti dvou akrobatů. Premiérové české uvedení je naplánované na pátek 1. října na Jatkách78 v Pražské tržnici.

20.09.2021

Pozrite si Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla

Rok 2020 sa niesol v duchu osláv jedinečného divadelného jubilea – stého výročia založenia Slovenského národného divadla. Toto jubileum tiež možno chápať ako počiatok slovenského profesionálneho divadelníctva. Projektom s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla chce Divadelný ústav/Centrum výskumu divadla poukázať na obdivuhodné výsledky slovenských inscenátorov prostredníctvom toho najlepšieho, čo od roku 1920 vzniklo v slovenských profesionálnych divadlách.

17.09.2021

Šípková Růženka Divadla Drak míří na festivaly do Chorvatského Záhřebu a Srbské Subotice

Maňásková inscenace Divadla Drak Šípková Růženka se v druhé polovině září představí dětskému publiku na dvou mezinárodních festivalech.  První zastávkou bude The International Puppet Theatre Festival – PIF v Chorvatské Záhřebu. Zde inscenaci diváci uvidí 22. 9. 2021.