10.04.2012 15:47

Divadlo Archa boduje v Evropě

Divadlo Archa, které dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních partnerů získalo podporu grantů Evropské komise z programu Culture / Kultura (2007 - 2013). Jako partner za Českou republiku se tak Archa v následující sezóně zapojí do významných evropských spoluprácí v rámci dvou víceletých projektů. Podpořený projekt s názvem House on Fire bude realizován s partnery z Portugalska, Norska, Belgie, Německa, Velké Británie, Francie, Nizozemska, Rakouska a Polska. Druhým úspěšným víceletým projektem je Theatron s partnery z Dánska, Švédska, Německa, Velké Británie a Francie.
Největším úspěchem je však podpora pro projekt spolupráce Karaoke Europe, jehož iniciátorem a koordinátorem je právě Divadlo Archa a bude ho realizovat s partnery z Nizozemska, Slovenska a Maďarska.

Z hodnocení projektu Karaoke Europe experty Evropské komise

Hodnotitelé projektu významně ocenili zejména tým zavedených a mezinárodně respektovaných divadelních domů a souborů – a jejich záměr vytvořit inscenace věnované tématice migrantů a jiných minoritních skupin s cílem co nejvíc podpořit mezikulturní dialog. „Projekt je vynikajícím příkladem implementace specifických setkání obohacených o umělecké vyjádření a přenos emocí, ukotvených v reálném čase a prostoru znevýhodňovaných, minoritních komunit a mezi jednotlivci a skupinami s rozličným etnickým, kulturním a jazykovým zázemím a dědictvím.“ Relevance a síla projektu dále spočívá, dle Evropské komise, ve snaze partnerů sdílet metodologie a zkoumat aktuální problémy a témata společně. V neposlední řadě pak projekt iniciuje aktivní propojení kulturní a sociální oblasti.

Divadlo Archa, které již od svého vzniku v roce 1994 přiváží do České republiky přední evropské soubory a umělce považuje získání evropských grantů za obrovský úspěch a příslib rozšířené kulturní angažovanosti českých umělců v Evropě.

Projekt Karaoke Europe využívá zkušenosti umělců ze čtyř Evropských zemí, dlouhodobě pracujících s různými menšinami imigrantů nebo sociálně a kulturně vyloučených komunit. Projekt nazírá na vztah většinové společnosti a těchto minorit z různých perspektiv a přináší sílu umělecké imaginace do oblasti, kde standardní pragmatické metody přestávají fungovat. Cílem je konfrontace, porovnání a kombinace zkušeností čtyř divadelních organizací – Divadla Archa, Stanice Žilina ze Slovenska, PanoDrama z Maďarska a 5eKwartier z Nizozemska.

Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa k záměru projektu doplňuje: „Společně s našimi partnery věříme, že umění a sociální otázky jsou hluboce propojeny, že divadlo a umělecké aktivity obecně sehrávají kritickou roli v otevírání komunikace mezi různými komunitami, dávajíc tak hlas těm lidem, kteří by se jinak vyjádřit nemohli.“

Autor článku: Pavlína Svatońová

Divadlo Archa boduje v Evropě