15.07.2021 15:08

Divadlo F. X. Šaldy: konkurz (hráč/ka na lesní roh)

Šéfdirigent opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci vypisuje konkurz na obsazení místa hráče na lesní roh (celý úvazek).

Podmínky konkurzního řízení:

W. A. Mozart – Koncert č. 1 D-dur K.386b/514 1. a 2. věta (dvouvětý) nebo Koncert č. 2 Es-dur KV 417 1. a 2. věta nebo Koncert č. 3 Es-dur K. 447 1. a 2. věta
– hra orchestrálních partů z listu

Konkurz se bude konat dne 15. 9. 2021 v Malém divadle, Zhořelecká 344/5 od 11.00 hodin.
Korepetitor bude k dispozici od 9.00 hodin.

Přihlášky zasílejte spolu se stručným životopisem na adresu:

Správa DFXŠ Liberec
Jana Filipová /tajemnice/
Zhořelecká 344/5
460 01 Liberec

Kontaktní osoba:
Pavel Hampel
Tel: 608 871 111
Email: hampel@centrum.cz

Autor článku: Převzato z: https://www.saldovo-divadlo.cz/