08.09.2022 12:15

Divadlo F. X. Šaldy: konkurz (trubka)

DIVADLO FRANTIŠKA XAVERA ŠALDY LIBEREC
Opera, Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

Šéf opery DXFŠ vypisuje do orchestru opery Divadla F. X. Šaldy Liberec konkurz na celý úvazek na neobsazené místo do nástrojové skupiny: TRUBKA

Konkurz se uskuteční dne 7. října 2022 od 11:00 v Malém divadle F. X. Šaldy na orchestrální zkušebně.

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte prosím nejpozději do 3. října 2022 na e-mail: hampel@centrum.cz nebo na adresu: Správa DFXŠ Liberec Jana Filipová (tajemnice) Zhořelecká 344/5460 01 Liberec

PODMÍNKY KONKURZU:

  • 1. a 2. věta koncertu Es-dur Josepha Haydna hraná na B-trubku
  • hra z orchestrálních partů (party budou zaslány na vyžádání)
  • hra z listu
  • klavírní doprovod zajištěn (korepetitor bude k dispozici od 9:00 hodin)

Kontaktní osoba: Pavel HAMPEL
e-mail: hampel@centrum.cz
telefon: +420 608 871 111

Autor článku: Autor článku: převzato z: https://www.saldovo-divadlo.cz/