08.09.2022 12:20

Divadlo F. X. Šaldy Liberec: konkurz (lesní roh)

DIVADLO FRANTIŠKA XAVERA ŠALDY LIBEREC
Opera, Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

Šéf opery DXFŠ vypisuje do orchestru opery Divadla F. X. Šaldy Liberec KONKURZ na celý úvazek na neobsazené místo do nástrojové skupiny: LESNÍ ROH

Konkurz se uskuteční dne 7. října 2022 od 11:00 hodin v Malém divadle F. X. Šaldy na orchestrální zkušebně.

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte prosím nejpozději do 3. října 2022 na e-mail: hampel@centrum.cz nebo na adresu: Správa DFXŠ Liberec Jana Filipová (tajemnice) Zhořelecká 344/5460 01 Liberec

PODMÍNKY KONKURZU:

  • Koncert č.1 D-dur, KV 386b/514 (dvouvětý) Wolfganga Amadea Mozarta
  • 1. a 2. věta z Koncertu č.2 Es-dur, KV 417 Wolfganga Amadea Mozarta
  • 1. a 2. věta z Koncertu č.3 Es-dur, KV 447 Wolfganga Amadea Mozarta
  • hra z orchestrálních partů
  • klavírní doprovod zajištěn (korepetitor bude k dispozici od 9:00 hodin)

Kontaktní osoba: Pavel HAMPEL
e-mail: hampel@centrum.cz, telefon: +420 608 871 111

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám hodně úspěchu.

Autor článku: převzato z: https://www.saldovo-divadlo.cz/