15.09.2022 10:23

Divadlo J. K. Tyla: konkurz (členka souboru Muzikálu DJKT – soprán)

ČLENKA SOUBORU MUZIKÁLU DJKT – SÓLO S POVINNOSTÍ SBORU

PĚVECKÝ OBOR VÝRAZNÝ SOPRÁN

Konkurz se koná ve dvou kolech:

  1. Uchazečky doloží požadované materiály přes formulář
  2. Vybrané uchazečky budou přizvány k předzpívání a tanečnímu kolu v dohodnutém termínu v budově Nového divadla, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň

Podmínky a požadavky:

  • Hledáme pouze všestranně talentované muzikálové interpretky (herectví, tanec, zpěv)
  • Uchazečky vyplní formulář, kde uvedou základní údaje a přiloží umělecký životopis s vloženou fotografií a požadovaná videa do neděle 25. září 2022
  • Uchazečky si pro 1. kolo připraví dvě muzikálové písně - max. 5 GB (jedna pomalá, jedna rychlá, z nich alespoň jedna v českém jazyce) a jejich videonahrávky přiloží ke své přihlášce
  • 2. kolo bude zahrnovat taneční část a předzpívání (notové materiály budou postupujícím uchazečkám zaslány), uchazečky berou svojí účastí na vědomí, že 2. kolo konkurzu může být zaznamenáváno

Případné dotazy směřujte na e-mail: muzikal@djkt.eu.

Prosíme o vyplnění všech povinných polí (označených *), bez splnění této podmínky není možné formulář odeslat.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo přihlášené ke konkurzu nepřizvat.

Autor článku: převzato z: https://www.djkt.eu/