05.12.2019 11:51

Divadlo Letí ukončí po patnácti letech cyklus scénických skic 8@8

12. prosince proběhne ve VILE Štvanice úplně poslední díl cyklu scénických skic 8@8, který probíhá již patnáct let.

Již od svého vzniku v roce 2015 se LETÍ, vedle klasických inscenací, věnovalo propagaci současné české i zahraniční dramatiky formou seriálu scénických skic 8@8. Během patnácti let existence tohoto projektu bylo představeno celkem 105 nejnovějších her, přičemž některé vznikly přímo pro tuto příležitost. Projekt 8@8 byl platformou jak pro diváky „s vášní pro novou hru“, tak pro dramaturgy a divadelní odborníky. V prosinci 2019 však proběhne jeho úplně poslední díl.

“Scénické skici nebo inscenovaná čtení se dnes staly běžnou divadelní formou, kterou řada divadel představuje současné texty, proto je na čase, aby LETÍ hledalo nové cesty. Seriál 8@8 tedy po patnácti letech ukončíme a v následujících dvou letech budeme hledat nové formáty. Velmi se nám v tomto ohledu osvědčil formát divadelních večeří, takže v něm budeme určitě pokračovat. Ale budou i další novinky…,” vysvětluje Martina Schlegelová, umělecká šéfová Divadla LETÍ.

Od roku 2020 se proto formát prezentace současných her v podání LETÍ mění. Pravidelně dvakrát ročně představí krátké hry prostřednictvím komunitního, divácky lákavého konceptu společné Večeře s novou hrou, jehož úspěšnost se ověřila ve třech vydáních z minulých let. Je to cesta, jak současné hry představovat širšímu publiku, nejen úzké odborné veřejnosti. Projekt patří mezi úspěšné strategie rozvoje publika (audience development) a souvisí s cílem divadla „propagovat současné texty“. Novinkou pak bude prezentace dvou současných her vždy novou, originální formou (např. audiowalk, site-specific v nedivadelním veřejném prostoru atd.) Touto cestou bychom chtěli prověřovat nové inscenační možnosti současných her, mj. i skrze žánrové přesahy.


12. prosince 2019 ve 20:00 ve Vile Štvanice

Volker Schmidt: TEXTILNÍ TRILOGIE
překlad: Jana Slouková
+
krátké environmentální hry projektu Climate Change Theatre Action

Režie: Martina Schlegelová
Dramaturgie: Marie Špalová a David Košťák
Scénografie: Jana Špalová
Hrají: Milada Vyhnálková, Kateřina Neznalová, Tereza Švejdová a Natália Drabiščáková

Trilogie Volkera Schmidta, kterou rakouský autor vytvářel v letech 2007 - 2017, představuje obsáhlý, provokativní a inspirativní pohled na stav současného globalizovaného světa. Hrdinkami třídílného dramatu jsou rakouské šičky Liesl, Kathi a Hanni, které jednou „v budoucnu, až se všechno otočí“ pracují ve Vídni či v jiném podobném evropském velkoměstě v textilní továrně v nelidských podmínkách za minimální mzdu. Hra, která jako hlavní téma představuje otázku sociální nerovnosti, neprostupnosti, moderního otroctví a postavení ženy, těží především z dystopické představy změny světových hospodářských podmínek, kdy Evropa ztratí své postavení a stane se jen levnou pracovní silou pro teď už vyspělé země dosavadního třetího světa.

V rámci večera představíme také několik krátkých textů mezinárodního projektu Climate Change Theatre Action, v rámci něhož padesát současných dramatiků napsalo krátké hry o tématu klimatických změn. Doufáme, že ekologie a klimatické změny se stanou seriózními tématy nejen pro celou společnost, ale i pro vrcholné politiky! Pojďte do toho s námi!

www.divadlo-leti.cz

Autor článku: Barbora Jakubcová