13.09.2012 09:49

Divadlo Letí v sezoně 2012/13

Divadlo Letí od roku 2010 realizuje projekt Centrum současné dramatiky, pro který se pokoušelo najít trvalé zázemí v některém z pražských divadel. Vyvrcholením těchto snah byla loňská účast ve výběrovém řízení na nového provozovatele Divadla Komedie, ve kterém se o.s. Letí sice dostalo do finále, leč nezvítězilo. V letošní sezóně se Divadlo Letí vrací k modelu experimentální platformy, která odhaluje nové možnosti psaní a inscenování současných her a nabízí  inspiraci všem „s vášní pro novou hru“.

„Poslední dva roky jsme se intenzivně, avšak marně snažili najít odpovídající zázemí. Na konci loňské sezóny jsme byli tak vyčerpaní, že jsme uvažovali, že úplně skončíme. Ale máme tolik rozpracovaných projektů, že bychom odpovědně mohli skončit až v roce 2015. Divadlo Letí je vnímáno jako progresivní značka, které je blízký umělecký experiment a mělo by tomu tak být i nadále. Máme v plánu čím dál více opouštět tradiční divadelní prostory a konfrontovat současné hry s jinými uměleckými druhy a publikem, které by do kamenného divadla nepřišlo. V dramaturgii budeme podle dlouhodobého uměleckého záměru stále více akcentovat zejména společensky a politicky ožehává témata. Divadlo také bude pokračovat v intenzivní mezinárodní spolupráci,“ říká umělecká vedoucí Martina Schlegelová.

V nejbližších měsících dojde k vyvrcholení dvouletého mezinárodního projektu Generační ikony v (Střední) Evropě, které Divadlo Letí realizuje za podpory programu Kultura EU. Partnery projektu jsou divadlo GUnaGU (Slovensko) a Wiener Wortstaetten (Rakousko). „Byla a je to pro nás velká výzva. Jde o náš první velký mezinárodní projekt, vstoupili jsme do mezinárodního kontextu divadel, která se současné dramatice věnují již dlouhá léta. Kromě našich hlavních partnerů spolupracujeme i se španělskými a britskými scénami,“ prozrazuje dramaturgyně Marie Špalová. Na začátku letošní sezóny bude zakončena série mezinárodních rezidencí pro autory a režiséry, jejichž výsledkem jsou tři koprodukční česko-slovensko-rakouské inscenace:

1)   Poker Face - světová premiéra 30. září 2012 v divadle GUnaGU Bratislava
autor: Petr Kolečko (Česká republika)
režie: Hans Escher (Rakousko)

2)   iPlay  - světová premiéra 16. října 2012 v MeetFactory (Divadlo Letí a HaDivadlo), 19. října v HaDivadle
autor: Bernhard Studlar (Rakousko)
režie: Marián Amsler (Slovensko)

3)   Kill Hill - světová premiéra 7. listopadu 2012 v TAG Vídeň (Wiener Wortstaetten v koprodukci s TAG Vídeň)
autor: Viliam Klimáček (Slovensko)
režie: Martina Schlegelová (Česká republika)

Vedoucí produkce Magdaléna Zelenková dodává: „V projektu působíme jako hlavní organizátoři, což je v našich „nezávislých“ podmínkách bez stálé scény skutečně adrenalinová záležitost. Nicméně zatím se nám podařilo realizovat vše podle plánu, v rámci loňského PQ proběhlo mezinárodní sympozium DramPlan 2011, na kterém jsme spolupracovali s Institutem umění – Divadelním ústavem, v letošním roce probíhají rezidence autorů a režisérů.“

Dalším významným mezníkem letošní sezóny bude první ročník Festivalu s vášní pro novou hru, který v listopadu představí nejnovější hry Rezidenčního programu Divadla Letí a jeho (mezinárodních) partnerů. Letí uvede svou nejnovější inscenaci iPlay, zahraničními hosty festivalu budou divadlo GUnaGU z Bratislavy s inscenací Poker Face a rakouské Wiener Wortstaetten s inscenací hry Kill Hill (všechny tyto inscenace vznikly v rámci projektu Generační ikony).

V rámci festivalu proběhne i pražská premiéra inscenace HaDivadla a Divadla Letí Tajná zpráva z planety matek aneb Mamma Guerilla. Její autorkou je Anna Saavedra a režíroval ji Marián Amsler.

„Rozhodli jsme se navázat na spolupráci z minulé sezóny, kdy pro nás ruský režisér Sergej Afanasjev připravil scénickou skicu nové hry Iluze Ivana Vyrypajeva, do které byli obsazeni studenti Katedry činoherního divadla pražské DAMU,“ říká Marie Špalová. V únoru Afansjev opět přijede do Prahy, kde nastuduje novou inscenaci v koprodukci Divadla Letí a DAMU.

Na jaře se diváci mohou těšit na nový pětidílný seriál na téma kulturní politika z pera mladé české autorky Heleny Eliášové. Seriál Pane Frodo, hoďte ho do pukliny osudu, než vás pohltí! aneb „How To Throw The Public Money Out Of Your Nonprofit Window“ je inspirovaný loňským výběrovým řízením na Divadlo Komedie. Umělecká vedoucí Martina Schlegelová podotýká: „Bude to ostrá satira, ovšem v neposlední řadě do vlastních řad. Ostatně podtitul, myslím, leccos napovídá.“ Jednotlivé díly připraví mladí čeští režiséři, jako např. Natália Deáková, Braňo Holiček, Jan Frič a další.

V dubnu bude již potřetí udělena Cena Marka Ravenhilla za nejlepší českou inscenaci současného textu. Nezávislá porota pod záštitou Centra současné dramatiky pracuje letos ve složení:

Tereza Sieglová, kritička
Vladimír Čepek, ředitel Činoherního studia Ústí nad Labem,
Vladimír Mikulka, kritik
Iva Mikulová, kritička
Daniel Přibyl, umělecký šéf Městského divadla Kladno
Vít Pokorný, kritik
Marie Špalová, dramaturgyně Divadla Letí
Martina Černá, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu

Cílem projektu Centrum současné dramatiky, který zaštítil Václav Havel, je podpora vzniku nové dramatiky, podpora nových inscenací současné dramatiky, cirkulace textů, autorů, tvůrců a inscenací v rámci EU, teoretická reflexe současné dramatiky a propagace současné dramatiky mezi veřejností. Projekt Centra současné dramatiky se rozvíjí v několika programových liniích. Jednou z hlavních aktivit je podpora autorských rezidencí pro konkrétní divadla, které jsou otevřené i pro zahraniční dramatiky a režiséry. V rámci projektu dále vznikají inscenace a inscenační skici v produkci Divadla Letí i v koprodukci s dalšími divadly.  Postupně se tak utváří „Klub s vášní pro nové hry“, jehož cílem je upozorňovat na zajímavé počiny v oblasti inscenování současné dramatiky formou přehlídek a udělování ceny Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu. 

Další info: www.divadlo-leti.cz

Autor článku: Magdaléna Zelenková

Divadlo Letí v sezoně 2012/13