06.03.2023 10:35

Divadlo LETÍ: výzva pro mladé dramatiky

Divadlo LETÍ ve spolupráci s evropskou sítí Fabulamundi – Playwrighting Europe vypisuje autorské rezidence pro mladé dramatičky a dramatiky narozené po roce 1997. 

Uzávěrka: 21. 4. 2023

Divadlo LETÍ pořádá autorskou dílnu, která mladým dramatikům poskytne možnost rozvíjet své individuální kreativní dispozice pod dohledem etablovaných českých i evropských dramatiků. V průběhu divadelní sezóny 2023/2024 se bude skupina vybraných mladých dramatiků pravidelně setkávat na dílčích workshopech zaměřených na různá specifika autorské tvorby jako je např. psaní pro rozhlas, pro imerzivní formy divadla, adaptace literárních děl, ale i praktické záležitosti práce v oboru.

Součástí workshopu bude i kontinuální individuální práce na dramatickém textu středního rozsahu s pravidelnými dramaturgickými konzultacemi. Výstupy z autorské dílny budou v sezóně 2024/2025 inscenovány a mladí dramatici/dramatičky se stanou nedílnou součástí inscenačních týmů.

Setkávání bude probíhat v měsíčních intervalech a s ohledem na časové možnosti uchazečů se odehraje vždy v jednom z víkendových dní. Během workshopu se autoři zúčastní masterclass minimálně šesti českých a dvou zahraničních etablovaných autorů ze sítě Fabulamundi.

Hlavním garantem workshopu za Divadlo LETÍ je dramatik a dramaturg David Košťák.

Součástí přihlášky je:

  • strukturované CV
  • motivační dopis
  • případně ukázky další tvorby
  • krátká hra viz zadání

Rozsah: cca 10 – 15 minut
Obsazení: max. pro 4 herce/herečky
Zadání: Inspirujte se v jedné z klasických pohádek a napište krátkou hru pro dospělé, která bude reflektovat společenské téma, jenž považujete za podstatné.

Na základě přihlášek budou vybrány tři mladí dramatici a tři mladé dramatičky. Workshop je pro všechny uchazeče zdarma.

Požadavky na uchazeče:

  • schopnost komunikace v anglickém jazyce (masterclass zahraničních tutorů nebudou tlumočeny)
  • být otevřený vůči připomínkám a kolektivní tvorbě

Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu kostak@divadlo-leti.cz do 21. 4. 2023. Případné dotazy směřujte na tutéž adresu.

Více o Davidu Košťákovi: https://www.fabulamundi.eu/cs/david-kostak-2/

Více o projektu Fabulamundi: https://www.fabulamundi.eu/cs/project-4/

Autor článku: Denisa Chuchlová